Genel

Çözüm, Koruyucu Sağlığın Geliştirilmesi(mi)dir…
Her işin başı sağlıktır… Ama sağlık; hekime çok başvurmak, tedavi olanaklarına hemen erişmek değildir. Yılda hekime 10 defa giden mi sağlıklıdır yoksa hekime gerektiğinde gitmeyenler mi sağlıklıdır? Tedavinin başarısı erken..
Hekimlerde Beyin Göçü…
Türk Dil Kurumu’na göre Beyin Göçü; “İleri düzeyde donanıma sahip olan kişiler (bilgi, sertifika, diploma, belge vb.) ve bilim insanları ile uzmanların bir başka ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi..
Beyaz Reform İle #DoktoraKoşTürkiye….
Beyaz Reform ile hekimler ve sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarını iyileştiren düzenlemeler oldu. Yılda 10 defa doktora başvuran bir toplum iken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ek Ödeme ve Aile..
Hekimlerin Performans Ödemeleri Artıyor(mu)…
Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclise sunuldu ve plan bütçe komisyonundan da geçti. Çok teknik hazırlanmış taslak içeriğinde hekimlere yansıyacak..
Sgk İle Özel Hastaneler Arasında Sözleşme Bilmecesi…
Özel sağlık sunucuları; SGK ile Sağlık Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesine dayalı hizmet sunmaktalar. 25 Mayıs 2022 tarihinde ise SGK tarafından yayınlanan duyuru ile bahse konu sözleşmenin 01.06.2022 tarihi itibarıyla yenileneceği..
Sağlık Hepimizin Ama Emek Bizim, Söz Bizim…
Son altı ay içinde birçok defa hekimler özlük haklarını aramak için faaliyetlere katıldılar. “Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin” diyerek hekimler 29 Mayıs günü de Ankara’daydı… Hekimlere haklı yada haksız..
“Sağlık” Tanımına Bakışımızı Genişletmeli(mi)yiz…
Sağlık için kapsamlı çağdaş ve evrensel tanımlama, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılandır. Sağlık; hastalık ve sakatlığın olmadığı, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Böylece, sağlığı sadece..
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Geliştirilmelidir.
Sağlık ihtiyacının giderilmesi, kamusal bir görev olup kamu bu hizmeti, sunarak ve/veya vatandaşının sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlayarak üstlenir. Ülkemizde de geniş kapsamlı bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanmaktadır. Estetik amaçlı..
Genel Seçimlerde Sağlık Hizmetlerine, Üç Politika Önerisi…
Sağlık her işin başı ise, hasta iken tek derdimiz tedavi olmaksa ve sağlık hizmet sunumu sosyal devletin görevi ise daha sağlıklı olmak için neler yapmalıyız?… Çözüm üretmek hepimizin görevimiz aslında…..
Ameliyatlara, Konsey Kararı…
“Türkiye’de bir ilk: Hastanede yapılan ameliyatlara konsey karar veriyor” Basında yer alan ve tıp camiasının üzerinde müzakere etmesi gereken bu haberi önemsemeliyiz…   Habere göre; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde..