Hizmetlerimiz

Sağlık emek ve teknoloji yoğun olan arz tarafından taleplerin yönlendirildiği yarı kamusal bir hizmet olup teknolojik gelişimlerin sürekliliği,  her gün mevzuatların değişmesi ve hasta ile hasta yakınlarının psikolojik bakış açıları nedeniyle verimliliklerin zor yönetildiği multidisipliner bir yapıdır. Dolayısıyla sağlık işletmelerinin fayda-maliyet analizini çok iyi yapması gerekir.

İşletmenizde fayda maliyet analizlerinin yapılarak verimli iş çıktılarının alınması adına hızlı büyüyen sağlık sektöründe yeni atılımlarınız için şahsım ve alanında uzman meslektaşlarımdan oluşan ekibim ile birlikte yatırım ve yönetim süreçlerinizde Sağlık, Maliye, SGK ve Hukuksal açıdan çözüm ortaklığı, destek ve/veya danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kuruluş Aşamasında:

 • Organizasyon Şeması Oluşturularak Etkin Çalışma Modelinin Tasarlanması,
 • Sağlık İş Gücü Planlaması ve Organizasyonu,
 • Hekim Çalışma Usulleri ve Hekim Anlaşmalarının Yapılması,
 • Sağlık İşletmelerinde Finansal Planlama, Bütçeleme, Raporlama Sistemlerinin Oluşumu,
 • Hedeflerinize ve Kullanımınıza Uygun Raporlama Süreçlerinin Oluşturulması,
 • Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin içselleşmesinin Sağlanması,
 • Kurum Fiyat Listelerinin Oluşturulması,
 • Medikal Ekipman Planlaması, Biyomedikal Çözümlerin Oluşturulması,
 • Ruhsatlandırılma Aşamasında Yol Göstericilik,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması,
 • Satın Alma ve Lojistik Sisteminin Kurulması,

 

Hizmet Aşamasında:

 • Yukarıda sayılan her bir sürecin izlenip değerlendirilmesi,
 • İcra Kurulları Toplantılarına Katılım,
 • Gelir Gider Komitelerinin Kurulması, İzleme ve Değerlendirme,
 • Hasta Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi, Şikayet Yönetimi,
 • İK Yönetiminde İş Kanunu ve İş Güvenliği Yasalarına Uygun Çözümler,
 • Çalışanların Ölçülmesi, Değerlendirilmesi, Hizmet içi eğitim Planları,
 • Medikal Muhasebe Sistemlerinin Değerlendirilmesi,
 • Kontratlı Hizmetler Yönetimi,
 • Kurumsal İletişim ve Pazarlama Çalışmalarının Yönetimi,

 

Yatırım Aşamalarında:

 • Stratejik Yatırım Yönetim Planlarının Oluşturulması,
 • Yönetim Kurullarına Mevzuat ve Tecrübe Desteği,
 • Yatırım Düşünen Kuruluşlara Yeni Sağlık Tesisleri Bulunması,
 • Sektörel Teşviklerin Takibi,
 • Sağlık İşletmelerinde Mali Yapı İyileştirme Çalışmaları,
 • Sağlık Mimarisi Çözümleri, Yer Seçimi Uygunluğu,

 

Stratejik Desteklerimiz:

 • Hastanelerin Çatı Marka Altında Organizasyonu ve Değer Artışı,
 • Satış Sürecinde Olan Kuruluşların Değer Tespitlerinin Yapılması, Satış Süreçlerinin Gizlilik Çerçevesinde Yönetilmesi, Fonlarla Görüşmeler,
 • Ortak Satın Alma Organizasyonu,
 • Oluşan Tazminat, Ceza ve Hukuki Sıkıntılarda Uzman Raporu Düzenlenmesi Desteği,