Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
60 Yaşını Dolduran Hekimler Kadro Dışı Geçici Çalışma Hakkından Faydalanacak mı? - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

60 Yaşını Dolduran Hekimler Kadro Dışı Geçici Çalışma Hakkından Faydalanacak mı?

/ 27 Ocak 2015 / 8.071 views / yorumsuz

bulten60 yaşını dolduran hekimlerin çalışma usulü ile ilgili bir önceki düzenleme yapılınca da hukuki boşluk mu var diye sormuş ve Sağlık Bakanlığından açıklama istemiştik.

Sağlık Bakanlığının 23.01.2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile 60 yaşını tamamlamış hekimler kadro dışı geçici olarak çalışabilecek gibi gözüküyor..

Gözüküyor diyorum zira bu madde 3 ana başlıkta özetlemeye çalıştığım noktalarda Bakanlık açıklaması gerekiyor…

  1. Ek 5. Madde e bendi 3.Fıkrası nasıl anlaşılacak???

 Bu konu Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5. Maddenin e bendinin 3. Fıkrasında tanımlandı.

Bir önceki yönetmelikte de Ek 5. Madde e bendinin 3. Fıkrasında tanımlı idi.

Değişiklik sonrası maddenin yeni hali:

“ 3) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.”

 Tanımın eski yönetmelikteki hali:

“3) Yaş haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından altmış yaşını doldurduktan sonra emekli olan tabipler (Değişik ibare:RG-1/7/2014-29047) bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.”

 Eski yönetmelikte bu maddeye göre çalışan hekimler  “… bu bendin 1. Numaralı alt bendinde tarif edilen kadrolu tabip çalışma koşullarına göre…  deniyor ve verilen hak ile çalışma düzeni birbirlerini tamamlıyordu.  Çünkü 1. Fıkra hekimlerin kadro dışı geçici çalışmasını ifade ediyor ve kadro dışı geçici çalışan tüm hekimlere eşit haklar tanıdığını ifade ediyordu.

 Yeni yönetmelikte bu alt bent yerine  “…. bu maddenin 2. Fıkrası denilerek… ”  anlam kargaşası oluşturdu. Çünkü 2. Fıkra da yurt dışında görev yaparak ülkeye dönen tabipleri durumu anlatılıyor. Ve onlara planlamadan istisna olarak bir defalığına hak veriyor.

 Dolayısıyla maddenin son halinde ikinci kelimesi ile anlatılmak istenen bu hakkın 60 yaşını geçen hekimlere bir defalığına verilmesi ise madde bu haliyle tarafları zora sokacak olup Özel Hastanelere bir hak tanımak yerine 60 yaşını aşmış hekimlere verilen bir hak olarak algılanacaktır.

 Ayrıca Ek 5. Maddenin e bendinin 3. Fıkrası eski haliyle yaş haddinden emekli edilmiş hekimlerin kadro dışı çalışmasını da tanımlıyordu.

Madde; bu haliyle yaş haddinden emekli olmuş hekimlerin kadro dışı  çalışma hakkını ifade etmediğinden bundan sonra yaş haddinden emekli olan 65 yaş ve üstü hekimler artık çalışmayacak mı???

  1. 60 yaşını dolduran tüm hekimler artık kadro dışı geçici çalışabilecek mi???

Bilindiği gibi ülkemizde zorunlu emeklilik yaşı 65. Ve 65 yaşını dolduran hekimler kadro dışı geçici olarak çalışabiliyorlardı.

Hatırlarsanız 21.03.2014 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğinde gündeme geldi bu 60 yaş. Ve tarif ise şöyle idi: 60 yaşını doldurduktan sonra kamudan emekli olmak diye..

Biz yine bu çelişkidir diye hukuki gerekçelerle kaygılarımız yazmıştık.

Yönetmeliği bugünkü haliyle okuduğumuzda 60 yaşını dolduran tüm hekimler artık kadro dışı çalışabilecek manası çıkıyor.

Zaten böyle de olmalı…

23.01.2015 tarihinde yapılan değişiklik tam ve doğru olmuştur tüm hekimler için…

Yönetmelikteki  tek şart 60 yaşı doldurmak olduğuna göre;

  • Emekli olan ve 60 yaşını dolduran her hekim herhangi bir özel hastanede kadro dışı çalışabilecek ve her gittiği hastaneye kadro dışı geçici çalışma usulü ile gidecek…
  • Halen kamuda görev yapan ve 60 yaşını dolduran hekimlerden isteyenler özel hastanede kadro dışı geçici çalışma usulü ile çalışabilecek…
  • Ve halen özel sağlık kurumlarında planlamaya tabi kadrolarda çalışan hekimlerden 60 yaşını dolduranlar başvurmaları halinde kadro dışı geçici çalışma usulü ile çalışmaya devam edebilecek…
  • En önemlisi de özel hastaneler, kadrolu hekimlerinden 60 yaşını dolduranları kadro dışı geçici çalışma usulü ile çalıştırıp, mevcut bulunan kadrolarına yeni hekim almak suretiyle kadro genişletmesi yapabilecekler…

Kadro genişletilmesi gibi görülebilecek bu pozitif düzenleme için teşekkür ederiz..

 Ayrıca;

  1. Hekimlerde 60 yaşı doldurduğu durumda kadro dışı geçici çalışma şartı Tıp ve Dal Merkezleri ile Polikliniklere de verilecek mi???

Bildiğiniz gibi özel hastaneler ile tıp-dal merkezleri ile poliklinikler çalışma usulleri açısından farklı yönetmeliklere tabi.

Bu değişiklik te 23.0.2015 itibarı ile sadece Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapıldı.

Üzerinden 5gün geçmesine rağmen bu değişiklik tıp-dal merkezleri ile polikliniklerin tabi olduğu Ayakta Teşhis Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik de yayınlanmadı için bu soruya da cevap arıyor özel sağlık sektörü…

Ne çekti bu özel sağlık sektörü yatırımcıları ve hekimleri ucu açık ifadelerden..

Saygılarımla…

Dr. Feza Şen

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz