Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Geliştirilmelidir. » Dr. Feza ŞEN - Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Geliştirilmelidir.

/ 17 Mayıs 2022 / 69 views / yorumsuz
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Geliştirilmelidir.

Sağlık ihtiyacının giderilmesi, kamusal bir görev olup kamu bu hizmeti, sunarak ve/veya vatandaşının sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlayarak üstlenir.

Ülkemizde de geniş kapsamlı bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanmaktadır.

Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri, geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ile Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmeyen ve tıbben sağlık hizmeti kabul edilmeyen hizmetler haricindeki tüm sağlık hizmetleri kamu tarafından ödenmektedir.

 

Ve sağlık hakkı Anayasal bir hak olduğundan;

 • Bireylerin sağlık hizmetini alırken, hasta hakları çerçevesinde istediği hekimi ve/veya sağlık sunucusunu ve/veya uzman hekim yerine akademik kariyeri olan bir hekimi ve/veya standart hasta odası yerine özel odayı ve/veya jenerik ilaç yerine orijinal ilacı ve/veya istisnai bir sağlık hizmetini seçebilme hakkı da önemsenmelidir.

Ki hastaların bu seçim hakları ile bireylerin sağlık çözümlerindeki beklentileri karşısında kamu sağlık sigortası hizmet bedelleri de yetersiz kaldığından hasta/birey memnuniyetini artıracak, beklentilerini karşılayacak, bireylerin cepten sağlık harcamalarını azaltacak alternatif sigorta modelleri önemlidir.

 

Ayrıca SGK ile anlaşmalı özel sağlık sunucularından da hizmet alınabilmektedir.

Özel sağlık sunucularından alınan hizmetlerde, bireyler cepten sağlık giderlerinin bir kısmını öderler.

 • Bireyin sağlık giderlerinin bir kısmını cepten ödemesi (hasta, ilaç katkı payları hariç) hallerinde, cepten ödeme miktarlarının azaltılması da önemli bir sağlık politika hedefidir.

 

Sağlık hizmeti alırken vatandaşların cebinden yapacağı ödemelerin azaltılması için tamamlayıcı ve/veya destekleyici sigorta uygulamaları kullanılabilir.

 • Destekleyici sigorta uygulaması; kamu sigortasının (GSS) ödemediği hizmetleri kapsar.
 • Tamamlayıcı sigorta ise hastanın aldığı hizmet bedelinin, kamu sigortasının (GSS) karşıladığı bedelden fazla olması halinde, kamu tarifesinin üzerindeki bedel için yapılan ödemedir. Bu sigortada hastalar poliçe bedeli dışında ek bir sağlık harcaması yapmazlar.

 

Ülkemizde Tamamlayıcı Sigortaların gelişimi…

2015 yılında TSS poliçe sayısı 134.383 iken 2020 yılı sonunda 1.606.879 sayısına ulaştı. Artış 12 kat…

Ödenen prim meblağları da; 2015’de 72 milyon 642 bin TL iken 2020’de 1 milyar 509 milyon 989 bin TL oldu. Artış yaklaşık 21 kat…

 

TSS ulaşılabilir bir özel sağlık sigortası türüdür…

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, 2020 yılı ilk 9 aylık sonuçlarında yaklaşık ortalama poliçe fiyatının; özel sağlık sigortası için 2.450 TL, tamamlayıcı sağlık sigortası için 630 TL olduğu görülmektedir. 2019 yılı yaklaşık ortalama poliçe fiyatı ise; özel sağlık sigortası için 2.832 TL, tamamlayıcı sağlık sigortası için 735 TL olduğu anlaşılmaktadır. (ÖHP, TSS Çalıştay notları)

Sonuç; TSS ulaşılabilir bedelle sunulan bir özel sigorta türüdür.

 

Pandemi de ise vatandaş tamamlayıcı sigortayı güvence olarak gördü…

2019 yılı haziran ayında TSS poliçe sayısı 1 milyon 2 bin iken 2020 yılı haziran ayında ise 1 milyon 501 bine ulaştı. Bu devrede TSS poliçe sayısı artışı % 49,8 oldu…

Neden mi? TSS; risk öncesi bir paylaşım modelidir de ondan…

Hizmet alan kişinin üzerinde kalan sağlık harcama risklerini, gerek teminat kapsamı ve gerekse teminat yüzdeleri açısından çeşitli paketlerle üzerine alan kamunun izin verdiği bir özel sağlık sigortasıdır.

 

Sağlık ihtiyacında çözüm olacak hastaneye ivedilikle ulaşmak çok önemlidir. Ama bir o kadar da hastanın cebinden yapacağı ödemenin az olması da çok ama çok daha önemlidir.

 • Sağlık hizmetlerine ihtiyaç ve sağlık giderlerinin büyüklüğü tahmin edilemeyen durumlarda yıkıcı etkiler yapabileceğinden TSS; güvenli bir liman olarak kullanılabilir.

TSS, hem bireyin sağlığa en ekonomik yoldan ulaşımını sağlarken hem de sunulan sağlık hizmetlerine güçlü bir otokontrol mekanizması getiren de bir sistemdir.

2025 yılı hedefi 8 milyon… Bu hedefe hızlıca ulaşabilmeli ve bu hedef yükseltilmelidir…

 

 

TSS gelişimi için neler yapabiliriz…

Özel sağlık sigortası piyasasına baktığınızda, ülkemizde Genel Sağlık Sigortası uygulandığı için uygulamada TSS; özel sağlık sigorta şirketlerinin gölgesinde büyüyor. Piyasalarda sigorta şirketleri tarafından miks (ÖSS+TSS birlikte) poliçeler üretiliyor.  Ve zararına TSS hizmeti vermek istemeyen özel sağlık sunucularının, özel sağlık sigorta anlaşmaları da, sigorta şirketlerince iptal ediliyor.

Özetle güncel uygulama; TSS gelişimine engel yaratıyor kanaatimce…

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişimi için makro kamusal düzenlemelere ihtiyaç var.

 1. Özel Sağlık Sunucularının teşviki önemsenmelidir.

 

 • Kamu gerçekçi hizmet fiyatları ile TSS hizmet bedellerini ödemelidir.

TSS, Genel Sağlık Sigortası ile eşzamanlı, birlikte çalışan bir sigorta türü olduğundan hizmet bedellerinin SKG düzenlemesi olan SUT fiyatlarına göre belirlenebilir olması ve SUT fiyatlarının enflasyona göre her yıl realize edilmemesi bir gelişim tehdididir. Her yıl fiyatlar güncellenmelidir.

 

 • Segmenter TSS hizmet paketleri oluşturulmalıdır..

Ayrıca hizmet sunan sağlık sunucuları açısından sunucunun büyüklüğüne, hizmetin derinliğine, hastanenin teknolojik tıbbi cihaz parkuruna, hizmetin uygulandığı bölgeye ve diğer kriterlere göre segmente edilmiş hizmet paketleri oluşturulmalı, özel sağlık sunucusuna da seçim hakkı tanınmalıdır. Tek bir hizmet paketi ile hizmetin devamında ısrar edilmesi de özel sunucuların kaçışına bir sebeptir.

 

 1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına katılım BES gibi zorunlu hale getirilmeli:

Bireysel TSS kullanımların artması için teşvikler yoktur. Sigorta istatistiklerine baktığınızda TSS poliçe sayısındaki artışın; kurumlar tarafından çalışanlarına yapılan TSS poliçeleri kaynaklı olduğu görülecektir. Bu uygulama, işverenler için ihtiyaridir, isterlerse yapılmaktadır.

İşte bu uygulama, kamu düzenlemesi ile işverenlere vergi, prim desteği verilerek, BES gibi zorunlu hale getirilmelidir. TSS, sağlık ekonomisinin kontrolü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğundan uzun dönemde bu uygulama sağlık giderlerinde azalma olarak fayda sağlayacaktır.

 

 1. TSS poliçelerine ulaşım kamu tarafından desteklenmelidir.

Bu işlem için belki de cepten yapılan sağlık harcamalarının da aktarılacağı bir fon olmalıdır. Ve bu fona devletimiz vergi ve primlerden destek sağlamalıdır. TSS poliçeleri tabana yayılmalı, vatandaşın kolay ulaştığı bir özel sağlık sigortası haline getirilmelidir.

 

 1. Ödeme gücü olmayanların TSS poliçeleri devlet tarafından karşılanabilmelidir.

Tabi ki bu düzenlemeler kolay mı diyebilirsiniz?… Aslında nereden baktığınıza bağlı derim kanaatimce…

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz