Tamamlayıcı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Geliştirilmelidir.
Sağlık ihtiyacının giderilmesi, kamusal bir görev olup kamu bu hizmeti, sunarak ve/veya vatandaşının sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlayarak üstlenir. Ülkemizde de geniş kapsamlı bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanmaktadır. Estetik amaçlı..