Genel

Yeni Dönemde Öngörücü, Koruyucu, Kişiye Özel, Katılımcı Sağlık…
 Evet, sağlık hizmet sunumunda model değişikliği artık kapıda… Bizlere göre sağlık hizmet sunumunun değişeceğini düşündüren 3 sebep var; Dünyadaki teknolojik devrim, Sağlık bakımında daha aktif yer almak isteyen ve talep..
Tıbbın Odağında Yapay Zekâ Olacak (Mı)….
Makine öğrenimi hususu; günümüzde tıp çevrelerinin en yoğun ilgi alanı… Özelikle hastalıkların teşhisi, ilaç geliştirilmesi, tedavilerin kişiselleştirilmesi ve genomik düzenlemelerde yapay zekâ nasıl ve ne şekilde kullanılır diye çalışmalar artmakta…..
Yapay Zeka; Sağlık İnsan Gücünün Yerini Alabilir (mi) ?…
En önemli hak, sağlık hakkı… Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi… Hayatın gerçeği, sağlıktan ötesi yok, İhtiyacımız olduğu anda, olduğu yerde ve ihtiyaç kadar sağlık hizmetine ulaşmak ise hakkımız…..
Malpraktis Yasa Tasarısı Hekimlere Ceza Mı Ödül Mü?..
Dünyayı sarsan Covid 19 savaşında Türk Hekimleri, Sağlık Bakanımızın liderliğinde tarih yazdı, Canla başla çalıştılar, evlerine gitmediler, sevdiklerini görmediler… Ve 20.07.2020 tarihinde meclise sunulan “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk..
“E-Nabız” Başarısı “E-Sağlık” İle Taçlandırılmalıdır.
Avrupa ülkelerinde sağlık bütçesinin %70’i kronik hastalıkların tedavisi için ayrılmakta… Sağlık sistemleri ne kadar gelişse de “koruyucu ve önleyici hizmetler hususunda istenen başarı ne kadar yakalanmıştır” sorusu ise her zaman..
Teletıp, E-Sağlığa (e-health) Dönüşecek…
Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile hekimlik hizmet sunumunda fiziksel temas minimum düzeylere inerken, değişen hasta davranışları nedeniyle de hastalar, tedavi içeriğine daha çok müdahil olma isteğindeler. Günümüzde sağlık hizmetleri hasta..
Sağlıkta Yeni Trend, Teletıp…
Teletıp bir başka adıyla Telemedicine; Covid 19 sonrası talebin artacağı bir sağlık hizmeti… Teletıp / telemedicine; aynı mekânda bulunmayan hasta ile hekimi, bilgi ve iletişim imkânları kullanılarak buluşturan, tanı, tedavi,..
Covid Sonrası Hayalim; Teletıp, Aile Tıp Merkezleri, Hastalık Sigortası…
Dünya, bulaşıcı hastalıkları çözdüğünü düşünüp kronik hastalıklara odaklanmışken, Covid 19 pandemisi, yeryüzündeki sağlık ve yaşam sistemlerini sınava tabi tuttu, Yaşamak için hayalini kurduğumuz ülkelerin, sağlık hizmetlerinde sınıfta kaldığını gördük, Sağlık..
Covid 19 Sonrası Yaşam Şeklimizi Öncelikle “Sağlık” Belirleyecek…
Pandemi ile sağlık hizmetlerinde ihtiyaçlar değişti, beklenmeyen sağlık iş yükü ortaya çıktı, Belirsizlikler içinde ilk aksiyonlar bu beladan korunmak için yapıldı, Bir yönden de Covid 19, dünyadaki tüm sağlık ve..
“Sağlık Okuryazarlığı” Seferberliği Başlatmalıyız…
Kovid sonrası stratejik olan iki fikri bir hekim olarak önemsiyorum ve dikkatinizi çekmek istiyorum… Kendi kendine yeter ülke olmak, Toplumun “Sağlık Okuryazarlığı” seviyesini yükseltmek…  “Sağlık Okuryazarlığı”; bireyin sağlığı ile alakalı..