Genel

“Hekim Olmadan” Kendini “Doktor” Zannedenler “Şarlatandır”…
Artık hastaları ilkel toplumlarda olduğu gibi şamanlar, büyücüler, kâhinler tedavi etmiyor, Artık cerrahi işlemler berberler tarafından yapılmıyor, Organ nakli ile birçok insan hayata dönüyor, Ülkemizde yüzün üzerinde hekim eğiten tıp..
Sağlık Hizmetinin Paydaşları Mutsuz…
Ülkemizde sağlık hizmetleri 12 Eylül ihtilaline kadar devletin sunduğu bir hizmet iken, 1982 Anayasası ile sağlıkta reformist bir yapılanma tanımlanmıştır. Reformist yapı; sağlığı sadece devletin sorumluluğu olmaktan çıkarmakla kalmamış, Piyasa..
Dikkat, Sağlıkta Memnuniyet Azalıyor…
TÜİK; her yıl Yaşam Memnuniyetini ölçmekte ve sonuçlarını yayınlamaktadır. 2013 yılında bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında; Sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı % 74,7 olmuştu. 2019 yılı Yaşam Memnuniyeti sonuçlarına..
Sağlık; Dünyanın Her Yerinde Pahalı, Hoyratça Harcamayın…
Amerika deyince vatandaşın refah içinde yaşadığı düşünürüz, Hatta o ülkede yaşamak için özlem duyarız, ABD’de yaşayanların özgürlüklerine imreniriz, Ama bilmeyiz ki o ülkede yaşayan insanlar sağlık hizmetlerine bizim gibi özgürce..
Emeğin Ödenmez, Kıymetin Bilinmez, Hakkını Helal Eyle; Hemşire…
Hastane koridorlarının beyaz karanfili, hastaların yoldaşı, hastane yatağında sırdaşı hemşirelerimizin; 12 Mayıs Hemşirelik Haftasını tüm içten duygularımla kutluyorum… Hastaların gözlerine bakıp, yüreklerini okşayan şifalı ellerdir, “Hemşireler…” Öncelikle “Hemşirelik” gönül işidir,..
Tıp; Modern Mi, Bilimsel Mi, Gelenekesel Mi?
Tıp; bir bilimdir. Süslü takılar eklenerek ticari ürün haline getirilmemelidir… Günümüzde sağlıklı yaşam bilinci yükseldikçe “Tıp” ile ilgili farklı tanımlamalar ile karşı karşıyayız, Bilimsel Tıp, Geleneksel Tıp ve Modern Tıp..
Aşı Ebeveynlerin Sorumluluğu, Çocukların İse Hakkıdır…
UNICEF; Dünya Aşı Haftası nedeniyle “#AşıHayatKurtarır”  diyerek kampanya başlattı. Çünkü 2017 yılında tahminen 1,5 milyon çocuk “aşıyla önlenebilir hastalıklar” yüzünden hayatını kaybetti. Neden mi derseniz; nedenleri arasında aşıya ulaşamama ya..
Yeni Yılın İlk Dileği: “Önce Sağlık” Olmalı…
Her yeni yılın ilk dileği “ÖNCE SAĞLIK” olmalı… Çünkü “Sağlık”, kaybetmeden değerini bilemediğimiz en büyük zenginliğimizdir.   Sağlık; klasik tanımıyla sadece “fizik, ruh ve sosyal açıdan iyi olma hali midir?”..
Sağlıkta Yeni Dönem: “Değer Bazlı Sağlık” Hizmetleri Ödenecek…
Dünya sağlık profesyonellerinin son yıllarda üzerinde çalıştığı “Değer Bazlı Sağlık” kavramı;  Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Araştırmaları Merkezi öncülüğünde Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi desteği ile..
Seçilmiş Yalnızlıklarınız Olsun…
“Yalnızlık paylaşılmaz, Paylaşılırsa yalnızlık olmaz” diyen Özdemir Asaf; sizce yalnızlığın hangi boyutundan bahsetmektedir?   Yitip giden birinin ardından çaresizce düşülen bir yalnızlıktan mı bahsetmektedir yoksa “seçilmiş bir yalnızlığı mı” övmektedir…..