Corona İle Mücadelede “Kanaate Göre Değil Kanıta Dayalı” Konuşmak Lazım…

/ 15 Nisan 2020 / 390 views / yorumsuz
Corona İle Mücadelede “Kanaate Göre Değil Kanıta Dayalı” Konuşmak Lazım…

Sağlık stratejik bir olaydır… Hem hastalığın şikayetleri ile ilgili hem de sağlık sisteminin yeterliliği hususunda bilenler konuşmalı.

Ama bugünlerde herkes bu konuda bir yorum yapmakta…

Sağlık hizmetleri hususunda önemli olan “kanaate göre değil kanıta dayalı konuşmak lazımdır…”

Salgın ile ilgili en doğru bilgiler Sağlık Bakanlığı açıklamaları olup alınacak tedbirler ile ilgili de bilim kurulu üyeleri ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının dediklerini önemseyiniz.

Küresel salgın Coronavirüs ile mücadelede; “Sağlık Yatırımları” ve “canla başla çalışan Hekimler başta olmak üzere Sağlık Çalışanları”  iki önemli ana parametredir…

Biz de sizleri bu konu hakkındaki kanıtlanabilir veriler üzerinden bilgilendirmek istedik…

Bu amaçla da Sağlık Bakanlığının 2018 Yılı Sağlık İstatistiklerini inceledik ve ona göre değerlendirdik…

 1. Ülkemizde son 15 yılda önemli sağlık yatırımları yapılmıştır

2003 yılından bu yana siyasi eleştirilere rağmen ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayati önem arz eden sağlık yatırımları yapılmıştır.  Bu yatırımların ne derece önemli olduğunu da bugünlerde öğrenmekteyiz…  Anlamak için keşke bu salgını görmeseydik….

2002 yılından bu yana nüfus artışı % 20 olmakla beraber Hastane Sayısındaki artış % 33, Hastane Yatak sayısındaki artış ise % 41 olarak gerçekleşmiştir…

 • Hastane Sayılarımız;  Sağlık Bakanlığı (889), Üniversite (68) ve Özel (577) olmak üzere toplam 1534 tanedir.
 • Hastane Yatak Sayıları ise Sağlık Bakanlığı (139.651), Üniversite (42.066) ve Özel (50.196) olmak üzere toplam 231.913 olmuştur.
 • Erişkin Yoğun Bakım Yatak Sayısı; Sağlık Bakanlığı (11.171), Üniversite (4.049) ve Özel Hastaneler (8.851) olmak üzere toplam 24.071’dir.

Salgın ile mücadelede başarımızı gösteren en önemli parametreler; dünya ülkeleri ile sağlık alt yapımızın, sağlık eleman sayılarımızın ve bütçeden ayrılan payın karşılaştırılmasıdır…

Bu amaçla kullanılan en önemli uluslararası ölçümler ise; EUROSTAT / OECD Health Data veri karşılaştırmalarıdır.  Şimdi de bu verilere göre ülkemiz durumuna bakalım…

 • 10.000 kişiye düşen yatak sayısına göre AB ortalaması 49,5 olup
  • Japonya (130,5) ile G.Kore (80,0) ile Almanya    (74,59) ile ortalamanın üstündedir.
  • İtalya (31,8) ile İspanya (29,7) ile ve Türkiye (28,3) ile ortalamanın altındadır…

Ama

 • 10.000 kişiye düşen Erişkin Yoğun Bakım Yatak sayılarına göre ise
  • ABD (3,47) ile Almanya (2,92) ile İtalya (1,25) ile Fransa(1,16) ile G.Kore (1,06) ile İspanya (0,97) ile Türkiye’nin altındadır.
  • Bu oran ülkemizde (4,6) dır…
 • Özel Sağlık Yatırımcılarının katkıları ile toplam erişkin yoğun bakım yatak sayısının % 40’ı özel sağlık yatırımcıları tarafından yapılan yatırımlardır. Onlar da bu devre de teşekkür ve alkışı hak edenler grubundadır…
 • Tüm Sağlık Çalışanlarımız Birer Kahramandır…

Küresel salgın ile mücadelede hekimler ve sağlık çalışanları önemlidir.

Bugün sosyal medyada ülkemiz hasta sayıları ile İtalya hasta sayılarını karşılaştıranlar bilmelidir ki bizler onların üçte biri sağlık çalışanı ile hizmet vermekteyiz…

EUROSTAT / OECD Health Data veri karşılaştırmalarına göre ülkemizin hekim ve sağlık çalışanı sayıları uluslararası ortalamaların altındadır.

 • 100.000 kişiye düşen toplam hekim sayısı; OECD ortalaması 348 hekim, AB ülkeleri ortalaması 371 hekim olup bu sayılar,
  • Almanya’da (425), İtalya (399), İspanya (388), İngiltere (281), ABD (271), Japonya (243), G.Kore (234) adet hekimdir.
  • Ülkemizde ise 100.000 kişiye ise 187 hekim düşmektedir.
 • 100.000 kişiye düşen Hemşire ve Ebe sayısı; OECD ülkeleri ortalaması 938, AB ülkeleri ortalaması 841 kişi olup
  • Almanya’da (1322), ABD (1179), Japonya (1159), İngiltere (831), İtalya (608) ve İspanya (393) hemşire ve ebedir.
  • Ülkemizde ise 100.000 kişiye düşen Hemşire ve Ebe sayısı ise 301 kişidir.

Bu hususta kim yorum yapacaksa öncelikle sağlık istatistiklerini bilmeli, ülkemizde sağlık çalışanlarının nasıl canla başla çalıştığını görmeli, Sağlık Bakanlığımızın da gösterdiği liderliği hissetmelidir..

Bugün hamile olan, geçirilmiş kanser hastası olan, immünosupresif kullandığı halde görevinin başında olan sağlık çalışanları var…

Hele ki bu evrede hiç kimse sağlık çalışanlarına değil şiddet sözle bile taciz yapmamalıdır.

Hepimiz bu evrede sağlık çalışanlarımızın ve sağlık sistemimizin hakkını onlara teslim etmeliyiz….

 • Sağlık Harcamaları da Önemli;

Sağlığa yapılan harcamalar Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan ayrılan pay ile ölçülmekte olup OECD ülkelerin de GSYİH içinden % 8,8 pay ayrılırken ülkemizde ayrılan pay ise % 4,5 civarındadır… Bu oran;

 • ABD’de (17,1), Almanya’da (11,2), Japonya’da (10,9), İspanya (8,9) ve İtalya’da (8,8) dir…

Corona salgınında bu kanıtlanabilir verilere göre ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin başarısına bakmak ve görmek lazım…  #PanikYapmayın   –   #YanlışBilgiYaymayın

Dr. Feza Şen – 0 532 277 88 27 – www.fezasen.com – fezasen@megamed.org –  info@fezasen.com

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com