Sağlık, Bütünleşik Bir Hizmettir…

/ 7 Eylül 2021 / 100 views / yorumsuz
Sağlık, Bütünleşik Bir Hizmettir…

Bütünleşik, Türk Dil Kurumuna göre bir sıfat.

Ve anlamı “Birbiriyle bağlantılı duruma getiren, tümleşik” demek…

Tanımın özü, işlemlerin birbiriyle bağlantılı olması… İşte tamda bu tanıma göre sağlığa bütünleşik bir hizmettir diyoruz…

 

Sağlık tanımındaki bütünsellik…

Bedensel yani yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı hali olarak değil, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali. Sağlıklı ve mutlu yaş almanın sırrı fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerin sağlıklı ve uyum içinde olmasında saklı. Ancak bu üç unsur yerine geldiğinde sağlıklıyım demek mümkün ki bu üç unsurun bir araya gelmesi de bütünselliktir.

 

Sağlığın iyileştirilmesinden daha önemlisi sağlığın korunmasıdır.

Biz buna tümelci yaklaşım deriz. Koruyucu, yetmezse tedavi edici, o da yetmezse rehabilite edici hizmetleri bir bütünsellik içerisinde sunarak iyileşmesini sağlarız…

Koruyucu sağlık varsa hastalık olmaz. Tedavi maliyetlerinden ve hastalık hallerindeki işgücü kayıplarından kurtulmanın yolu koruyucu sağlıktan geçiyor.

Ve sağlığın korunması her geçen gün daha da trend olmaya doğru ilerliyor.

 

Sağlık sunumundaki ilkelerimiz hep hatırlanmalı…

 • İnsanı fizik, biyolojik ve sosyal çevresi ile birlikte ele almak,
 • Herkese sağlık hizmeti götürmek,
 • En çok öldüren, en çok sakat bırakan, en çok görülen olgulara öncelik vermek,
 • Yalnızca doktorlardan oluşan değil, sağlık meslek mensuplarından oluşan bir ekip ile hizmeti ile bütünleşik sağlık hizmetini sunmak,
 • Hizmeti bireyin bulunduğu tüm ortamlarda ve ülke çapında sunabilmek,
 • Toplumdaki sağlık ile ilgili olayları sürekli ve objektif olarak gözlemek ve bu gözlemlere dayalı, sosyo-ekonomik kalkınmanın bir parçası olan bir plan çevresinde hizmetleri geliştirmektir.

Sağlığın sunumu ilkelerine de baktığınızda sağlığı oluşturan fiziksel, ruhsal ve sosyal unsurları ayrıştırılarak sunulması işin özüne aykırıdır.

 

Covid-19 Pandemisi ile sağlık hizmetlerinde öğrendiklerimiz…

Tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 Pandemisi de sağlığın bütünleşik bir hizmet olduğunu hatırlattı.

Covid-19 ile öğrendik ki:

 • İhtiyacı olana ihtiyacı süresince hastanede yatarak sağlık bakımı sağlanması gerektiğini,
 • Teşhis ihtiyacı olana hekime online dahi olsa ulaşabilirliğin sağlanmasını,
 • Basamaklar arası sevk değil basamaklar arası bütünleşik hizmetin çözüm olabileceğini,
 • Kronik hastalığı olanların ihmal edilmeden tedavi devamlılığın sağlanması gerektiğini ve
 • Hasta olmayanları da korumanın en doğru sonuç olduğunu…

Görüyoruz ki; sağlığın sunumunda fonksiyonlarını birbirinden ayrı düşünemeyiz.

Bütünleşik bir yapıda, başladığınız noktaya geldiğinizde süreç tamamlanır. 

Sağlık, dinamik bir süreçtir ve her bir fonksiyonu da birbirinden bağımsız değildir.

 

Modern tıp mı, tamamlayıcı tıp mı yoksa fonksiyonel tıp mı?…

Bu tartışma da özünde gereksiz, ticari bir tartışmadır. Tartışma aslında tıp temelinde değil sağlık temelinde yapıldığından gereksiz bir sonuca bizleri yöneltiyor. Tedaviniz modern tıp biliminde varsa, tabi ki öncelikle modern tıbbi metotlar ile tedavi… Modern tıbbi tedavinin yetmeği durumlar ile esenlik hallerinde de modern tıbbi işlemlere ilaveten tabi ki tamamlayıcı metotlar ile fonksiyonel bir tıp yapılabilir… Baktığınız da modern tıp ile geleneksel tıbbın buluştuğu nokta da sağlığın bütünsel bir yaklaşımla sunumuna işaret etmekte…

 

Covid sonrası tüm dünyada sağlık hizmetleri yeniden tasarlanacak mı?…

Kanaatimce yeni dönemde sağlık hizmetlerinde görmediğimiz değişimler olacak ve sağlık her zamankinden daha bütünsel olarak sunulacak.

 • Tıpta uzmanlaşma daha da güçlenecek,
 • Üst dal ihtisaslar gelişecek,
 • Multidisipliner bütüncül yaklaşım daha da önem kazanacak,
 • Yapay zeka ile bilginin hızlı analizi sayesince hatta hastalıklar gruplanacak,
 • Moleküler biyoloji, genetik ve biyoinformatik gelişmeler yeni dönemdeki dönüşümün odağı olma yolunda ki bu yol tıp bilgisini daha da derinleştirecek,
 • Kişiye özgü, kişinin tedavisinde katılımcı olduğu tedavi ve bakım uygulamaları artarken
 • Koruyucu sağlık ile sağlıklı yaşam daha da artan trendler olma yolunda….

 

Bilimsel veriler, kanıta dayalı tıp uygulamaları, gelişen hasta hakları, elde edilen deneyimlerin birleşiminde gelinen nokta;

 • Sağlık, stratejik bir unsurdur,
 • Sunumu ihtiyaca bağlıdır ve
 • İhtiyacı azaltmanın tek yolu ise korumaktır…

 Sağlığı korunmanın yolu ise sağlığı bütünsel düşünerek planlamaktır….

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz