Puanlama + Global Bütçe = ???

/ 27 Ocak 2010 / 610 views / yorumsuz

Puanlama ile Global Bütçe Birlikte Uygulanırsa Sonrası Ne Olacak ???

Puanlama + Global Bütçe = ???

Başınız Sağ Olsun Tıp ve Dal Merkezleri Sahipleri;

Hoş geldin Uluslar arası Sermayeli Hastane Zincirleri

Özel Hastanelerin sınıflandırılmasının sosyal unsurlar ile bağdaşmadığını, aslında tedavi kurumlarının değil de tedavi hizmeti alan vatandaşın sınıflandırıldığı sonucunu çıkaracağını defalarca ifade ettik.

Sonrasında sınıflandırma yerini puanlanma kriterlerine bıraktı.

Puanlama ile Global Bütçe Birlikte Uygulanması üzerine çalışmaların olduğunu hem duyuyoruz hem de sektörün ileri gelen temsilcileri de seslendiriyor.

Bizde sağlık sektöründe yer alan bir temsilci olarak duyumlar sonrası;

Ayakta Teşhis Sunan Kurumların bu senaryo ile zora düşeceğini gördüğümüz için

Tıp ve Dal Merkezi sahiplerine;

Tıp ve Dal Merkezlerinin sivil toplum örgütleri içinde temsilcilik yapan arkadaşlarıma;

Bu uyarıyı yapmayı görev kabul ediyoruz.

Öncelikle bu formülü neden öngördüğümüzü anlatalım.

Ve puanlama yeni yıl ile birlikte önümüze düştü.

Düşerken öyle hızlı düştü ki, kendine de zarar verdi.

Bir tarafını incitti.

Çünkü SGK ile kısmi anlaşma yapan hastaneler hizmet nitelikleri mükemmel olmalarına rağmen A grubuna giremedi.

Bir grup hastane de A Grubu oldu.

Oluşan bu ayrım ile hareketlenen sağlık kulisleri neticesi yapılan müzakerelerde;

Puanlama çalışması ile Global Bütçe çalışmasının birleştirileceğini duyuyoruz.

Bu çalışmaya göre;

Puanlama çalışmasına göre sağlık kuruluşlarına katsayılar verilecek.

A grubu hastaneler 1,4

B grubu hastaneler 1,2

C grubu hastaneler 1

D grubu hastaneler 0,8 ve

E grubu hastaneler ile Tıp/Dal Merkezleri 0,6 katsayı alacak.

Bu katsayılar ne işe yarayacak ???

Özel Sağlık Kuruluşunun hizmet fiyatları bu katsayılar ile belirlenecek.

2010 yılı SUT fiyat listeleri de bu oluşan katsayılar ile çarpılarak sağlık kuruluşunun yaptığı hizmetin fiyatı bulunacak.

Hasta farkları da bu oluşan rakamın % 70’i kadar olacak…

Anlatırken kolay telafuz edilen bu senaryonun simulasyonuna bir bakalım.

Formülün ne kadar katmerli olduğunu iyi görmek gerek.

Halen uygulanan SUT listesine göre;

KBB muayenesi Tıp/Dal Merkezinde 20 TL, Özel Hastane de ise 24 TL

Ve her iki kurumdaki uzman hekimin ayda 1000 hasta baktığını düşünelim.

Yeni düşünülen formüle göre aynı hekim:

Tıp/Dal Merkezinde 20 TL *0,6 katsayı sonucu 12 TL’e hasta muayene ederken,

A grubu Özel Hastane de 24 TL * 1,4 katsayı sonucu 33,6 TL’ye muayene yapacak.

Bu oluşan rakamların üzerine % 70 olarak uygulanacak hasta fark ücretlerini de ekleyelim.

12 TL’nın % 70 hasta farkı 8,4 TL

33,6 TL’nin % 70m hasta farkı ise 23,52 TL olur.

Sonuç Olarak 2 Farklı KBB Uzman Hekimi:

Tıp / Dal Merkezindeki hastadan muayene işlemi sonucu 20,4 TL ücret alırken,

A grubu Özel Hastanede hastadan muayene işlemi sonucu 57,12 TL ücret alacak.

Aradaki fark 36,72 TL gibi korkunç bir hal alıyor.

Her iki hekiminde ayda 1000 hasta baktığını düşünürseniz;

Tıp / Dal Merkezi ayda 1000 KBB Hastası Muayenesi sonucu 20 400 TL gelir elde ederken,

A grubu Özel Hastane ayda 1000 KBB Hastası Muayenesi sonucu 57 120 TL gelir elde edilecek.

Aradaki fark tam tamına 2,8 kat…

• Hak bunun neresinde ????

• Kimin hakkı kime teslim ediliyor ???

• Tıp ve Dal Merkezlerinde çalışan uzman hekimler,

Tam Gün Yasası neticesi Özel Hastanelerden Kamuya dönecek hekimlerin yerine ikame olarak mı düşünülüyor ???

• Tıp ve Dal Merkezlerinin hastane zincirlerine satılmasını tetikleyen bu formüle katkı koyan, ama kamu ama sermaye bürokratı olan hekim arkadaşlarımızın bir çoğu, bu görevleri öncesinde Özel Poliklinik / Dal Merkezi / Tıp Merkezi ortağı olarak bu sıkıntıları yaşayan tarafta değil miydi???

Bu konu duyumdur. Gerçekleşebilir.

Ama öncesinde sizlerle paylaşmayı sivil toplum temsilcisi olarak misyon kabul ediyorum.

Ayrıca bu konunun sağlık sektörü temsilcileri arasında da ayrıma yol açacağı başka bir gerçek

Kamuoyu oluşursa, tarafların birlikte müzakeresi neticesi haksızlığın giderildiği bir versiyona dönebilir.

Tıp ve Dal Merkezi sahipleri ve Tıp ve Dal Merkezlerinin sivil toplum örgütleri içinde temsilcilik yapan arkadaşlarımın konunun duyarlılığı ile ilgili çalışma yapmanın zamanıdır.

Yarın geç olabilir….

Bilinen bir felsefi görüşü de hatırlatmak ta yarar var..

“Sonuçları belirlemeye gücünüz olmalı yoksa katlanmaya sabrınız olmalı…

Yada ikisi arasındaki farkı ayırmaya aklınız olmalı “

Saygılarımla

Dr. Feza Şen

Sağlık Yönetim MBA

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

Sağlık İşletmecisi

0 532 2778827– fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz