Puanlama Sonrası Oluşan Tezatlar ve Kimler Haklı ???

/ 5 Ocak 2010 / 548 views / yorumsuz

Puanlama beraberinde cevaplanması gereken birçok soruyu da birlikte getirdi.

Ülkemiz bürokrasisi sorulara alışıktır ama…

Puanlama ile Dal Merkezinde çalışan Uzman Hekim ile A Grubu Hastanede çalışan Uzman Hekim Arasındaki Puan Farkı % 40 olarak belirlendi.

Kısaca A grubu hastanedeki Uzman Hekim, Dal Merkezinde çalışan aynı dal hekimine göre 1,5 kat daha fazla mı çalışıyor ???

1,5 kat daha fazla mı hukuki sorumluluk alıyor ???

Ayakta Teşhis Sunan Kuruluşlar için SGK tarafından ödenen poliklinik ücretlerinin % 20 daha düşük olduğunu da hatırlarsak toplam fark % 60 olacak… Böylece;

Uzman Hekim olarak siz olsanız emeğinizin % 60 daha düşük ücretlendirildiği kurumlarda çalışır mısınız ???

Uluslararası Saygın Özel Hastanelerden A Grubu Olamayanlar var….

Kim bunlar ????

Ülkemizde akreditasyon çalışmalarına öncülük eden Özel Hastaneler…

Uluslararası akreditasyon belgesi alan Özel Hastaneler…

Sağlıkta Dönüşüm Programı çalışmalarında kapılarını kamu ve özel sağlık sektörüne açarak uygulamalarını bizimle paylaşan Özel Hastaneler…

“Hasta Güvenliği “ kavramı ile bizleri tanıştıran Özel Hastaneler

Olamama sebepleri ise ilginç !!!!

Bu hastanelerin Hizmet Dilim Endeksi düşük

Çünkü bu hastaneler; “Hastalardan % 30 ile Sınırlanan Katkı Payı Alınması” uygulaması başladığında hizmet kalitelerini düşürerek hizmetlerini sürdürmek istemedikleri için SGK ile anlaşmalarını iptal ettiler.

SGK ile tüm dallarda anlaşmalı hizmet vermediklerinden dolayı SGK tarafından belirlenen Hizmet Dilim Endeksleri de düşük çıktı.

Çünkü bu hastaneler SGK ile tüm dallarda anlaşma yaparak sistemde kalmayı ve yasal fark sınırını ihlal ederek çalışmayı ilkeli bulmadılar.

Karşılığı ise B grubu olmak..

Bu arada konut olarak yapılıp tadilat ile hastane binasına döndürülen binalarda hizmet sunan, SGK ile tüm dallarda anlaşmalı olan ve bir de üstüne KVC anlaşması bulunan bazı Özel Hastaneler de Puanlama neticesi B grubunda yer aldılar.

SGK’ya çok hizmet faturası kesenlerin üst gruplarda yer alması sizce hakkaniyetli mi ???

Bu mantık ile önümüzdeki dönem işlemlerin SGK’ya faturalanma oranı daha da yükselecek…

Çünkü, A sınıfı olmak buna bağlı…

Özel Hastaneler Kamulaştırılıyor mu ???

Hizmet Dilim Endeksinin yüksek çıkması mevcut durumda bir faktöre bağlı.

SGK ile anlaşmalı sağlık hizmeti sunan Özel Hastane olmaya…

Puanlama yönergede tarif edilen formül ile yapıldığı sürece,

SGK ile tüm dallarda hizmet anlaşması yapmayan Özel Hastaneler hak ettikleri seviyenin altında kalacaklar…

Bu da ister istemez aklımıza SGK ile hizmet anlaşması yaparak çalışma teşvik ediliyor…

Özel Hastanelerin hür teşebbüs iradeleri baskılanıyor…

Dolayısıyla Özel Hastaneler kamu ile hizmet anlaşması yapmadıkları zaman, sürdürülebilirlikleri de sıkıntılı olacak neticesini aklımıza getiriyor…

Hastalardan Alınan Fark Ücretleri %50 ve Üzerinde Olacak.

Mevcut puanlamaya göre hastanelerin 335 tanesi yani %85,24’ü C,B ve A grubu Özel Hastanelerden oluşuyor.

Yani mevcut Özel Hastanelerin % 85’i hastalardan % 50 ve üzeri fark alacak

Mevcut Puanlama cetveline göre bir üst grubu, 0 ila 10 puan ile kaçıran hastane sayısı ise 33… Bu demektir ki, popülâsyonun yaklaşık % 10’u da puanlamaya itiraz edecek.

Bu itirazların da kabul olduğunu düşünürsek; sayı 368 hastane olacak.

Kısaca Özel Hastanelerin %93,64’ü hastalardan % 50 ve üzeri fark ücreti alacak demektir.

Ki, Nerde kaldı “Hastalardan Alınan Fark Ücretlerinin % 30 ile Sınırlandırılması” ???

“Hastalardan Alınan Fark Ücretlerinin % 30 ile Sınırlandırılması” Uygulaması Devam Edecek ???

Ama kimlerle ?????

Sahipleri Hekim olan Tıp ve Dal Merkezleri ile…

Sebep !!!

Tıp ve Dal Merkezleri Puanlamaya tabi olmadıklarından, % 30 ile sınırlı olan Hasta Fark Ücreti uygulamasına devam edecekler…

Çünkü onlar Hekim İşletmeleri…

Onlar kendileri çalıp, kendileri oynuyor..

Onların, arkasında sermaye kulisleri yok…

Onlar suistimale de yatkınlar…

Çünkü onlar; aktif hekimlik yapıyorlar, hasta bakıyorlar, hasta tedavi ediyorlar…

Onların, mevzuat çalışmaları için ikide bir Ankara’ya gidecek zamanları da yok, paraları da…

Çünkü, Tıp ve Dal Merkezlerinde “Hekim Emeği Karşılığı ile İşletme Kazançları birbirine karıştığı için onlar hep kazanıyor” gibi gözüküyorlar ve

Böylece sermaye gruplarına işletmelerini satmadan yollarına devam etmeye çalışıyorlar…

Poliklinik Hizmetlerinden Alınan Katkı Paylarını Puanlama Dışında Bırakalım…

Tıp Hukuku için önemli yeri olan Malpractisii ve

Teşhis konulmasının zorluğunu önemseyelim.

Teşhis için kullanılan diagnostik işlemlerin maliyetli olduğunu unutmayalım.

Hekimlerin kanıta dayalı tıp uygulamalarından uzaklaştırmanın vicdani sorumluluğunu ve sağlığın bireye ait en doğal hak olduğunu görelim.

Puanlama Sonrası Hastaların Kafasını Karıştırmayalım…

Aynı MR çekimi için artık hastalar Tıp Merkezlerinde 22 TL,

C Grubu Özel Hastane de 36 TL,

A Grubu Özel Hastane de 50 TL fark ücreti ödeyecek…

Hizmet alanları, nasıl bir karmaşaya doğru sürüklüyoruz…

Puanlama Çalışmasındaki Bazı Acı Gerçekleri Görelim… !!!

Toplam puana % 35 direk katkı yapan puan, Beyana Dayalı Kriterlerin Puanıdır.

Denetimler sonrası beyana dayalı puanları yetersiz bulunanlar olursa ve bu hastaneler bir alt gruba düşerse; bu zaman dilimi içinde örnek olan bu hastaneden hizmet alan bir SGK mensubu kişi, hastanenin puanı düşünce, öncesinde ödediği fark ücretinden doğan farkı SGK’dan hukuk yolu ile isterse ne olacak ???

Dal Merkezinde çalışan Uzman Hekim ile A Grubu Hastanede çalışan Uzman Hekim Arasındaki Fark % 40 mıdır ???

Gelin Puanlamayı ve Puanlamaya Dayalı Fark Ücreti Alınmasını bir daha düşünelim…

Puanlamayı hekimler üzerinden değil, teknoloji üzerinden, doğru yapılmış sağlık binaları üzerinden, hasta bakım kalitesi üzerinden yapalım.

Puanlama öncesinde geçerli olacak bir çan eğrisinden bahsediliyordu…

Çan eğrisi gerçekleşmiş gibi..

Uluslar arası Akredite olmayı başarmış hastaneler eğrinin bir tarafında B Grubu,

Tıp ve Dal Merkezleri eğrinin bir tarafında zaten Puanlama dışında.…

Maslow dediği gibi “Sahip olduğunuz çekiçse, her şey çivi gibi görünmeye başlar.”

Dr. Feza Şen

Sağlık Yönetim MBA

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

Sağlık İşletmecisi

0 532 2778827– fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz