Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nın Önemi …

/ 4 Mayıs 2009 / 615 views / yorumsuz

Özel Sağlık Sunucularının sağduyulu öngörüler yapma zamanı geldi de geçiyor…. Kural koyucuların sistemde yaptığı düzenlemeleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak uygulamaya koyduğu gerçeğini bazen unutuyoruz, hatırlamıyoruz…

Başarılı olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na birde stratejik bakış ile değerlendirelim.

Sağlıkta dönüşüm esnasında oluşacak memnuniyetin kısa zamanda ve en çok oranda görülmesi için hastaların memnuniyetinin sağlanması ilk sıradadır. Bu sebeple, Kamu Hastanelerinin tek çatı altında toplanması, Kamu Sağlık Kurumları’nda güler yüzlü hizmetin sağlanması için sağlık personelinin maddi açıdan desteklenmesi yani Performansa Dayalı Ödeme sisteminin hayata geçirilmesi ve vatandaşa Özel Sağlık Kurumlarının başvurmasının kolaylaştırılması, SSK’lılara özel eczanelerin açılması ilk uygulamalar oldu. Yani kısa vade de kullanıcı, hastalar memnun edilmişti. Sistemde yer aldığımız için Özel Kurumlar olarak bizlerde memnunduk.

Sağlık sunumunda kamu ile beraber rolü artan Özel Sağlık Sunucuları, bizler, orta ve uzun vade de doğabilecek sıkıntılarımızı öngörmeden, işimize yoğunlaştık ve sistemi değerlendirmemiz de farklı oldu. 2007 seçimleri öncesi ile sonrası arasında Sağlık Bakanlığı’nın Özel Sağlık Sunucuları’na farklı baktığını düşündük. Aslında değişen yoktu… Bizler stratejik değerlendirme yapmamıştık.

Sağlıkta dönüşümün orta ve uzun vadede olacakları tarif eden uygulamaları, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı ‘nın 3.bileşeni olan, Yaygın Erişebilir Güleryüzlü Sağlık Hizmeti tarifinin alt açılımları olan Aile Hekimliği, Sevk Zinciri ve Özerk Sağlık İşletmeleri uygulamalarının neleri tarif ettiğini göremedik. Bu bileşen ve alt detayları, mülkiyet bazlı bakışı ifade ediyor. Planlayan, denetleyen misyonu ile en büyük sunucu olma özelliği birleştiğinde ise mülkiyet bazlı bakış kural koyarken daha da net ortaya çıkıyor. Ve Özel Sağlık Kurumları’ da konuyu “bakış değişti” diye yorumluyor. Programda değişen yok…

Program aynı program, biz daha net bakalım ve geleceğimize doğru kararlar alalım.

Sorunları segmente edelim ve operasyonel olanları ve stratejik olanları ayıralım.

Sorunları Sağlık Bakanlığı, SGK ve ilgili diğer taraflarla nasıl çözebileceğimizin çalışmalarını yapalım.

Birlikte olmak, birlikte durmak görüntüsünden kaybetmeyelim.

Münferit kazanımların sektör için kayıp olduğu gerçeğini, son 2 yılda fazlası ile yaşayarak, kayıplarını gördük. Ayrışmayalım.. Tek ve dik duralım.

Kamu, sağlığın geleceğindeki rolünde, sağlık hizmetlerindeki sorumluluğunun Özel Sağlık Sunucularına devredilmesinin doğru olduğunu düşünmüyor. Sosyal devlet politikalarında da sağlık; talepler sonsuz, kaynaklar kısıtlı diye tanımlanıyor.

Öyleyse Kamu otoritesi sağlık hizmetlerindeki sorumluluğunu;

Hasta kabulünde sürdürecek,

Mevcut Kamu Sağlık Tesislerinin özerkleşmesi sağlanarak,

Finansal yeterliliklere bakılarak kar amacı gütmeyen anlayışla hizmet sunumuna yönelecek ve hizmet sunumunda,

Sözleşmeli işgücü ve

Hizmet alımları yolu ile özel sunucular olabilecektir.

Gerçekleri görebiliyoruz.

OHSAD tarafından düzenlenen bu organizasyon sektör adına önemlidir.

Geleceğimiz için önemlidir. Orada bulunmak, organizasyon çıktısı olarak sorunlarımızı netleştirmek ve takipçisi olacağımızı göstermek önemlidir.

2008 yılı Kasım ayından bu yana atılan adımlar ve kazanımlar önemlidir.

Organizasyon, geniş platformda planlanmış. Özel Sağlık Sunucularının, sorularının cevaplarını alabilecekleri profesyonellerinde orada bulunması önemli….

Unutmayalım ki,

Atık Sağlıkta Planlama var ve kurallarına tabiyiz.

Değişen yönetmelikler ile kazanımlarımız var ama Özel Sağlık Kurumları Birleşmeleri kolay değil.

Ayakta teşhis sunan kurumlar olan Dal ve Tıp Merkezleri dört yıl sonra ne olacak ???

Dal ve Tıp Merkezlerinin yüzde kaçı birleşebilir ???

SUT – BUT fiyatları hep böyle aynı mı kalacak ???

Maliyetlerin artışı devam ederken ayakta nasıl kalınacak ???

Hastalardan alınan fark ücretleri % 100 olacak mı ???

Global bütçe uygulaması Özel Kurumları nasıl etkileyecek ???

Son yayınlanan BUT- SUT ile elimizden alınan % 20 fazla tahsil ettiğimiz hizmet fiyatları uygulaması tekrar olacak mı ???

Cerrahi endikasyon listesi değişim sözünü aldığımız ama bir yılı aşan süredir beklediğimiz konu, nasıl gelişecek ???

Gelirlerimiz kural koyucu otorite tarafından planlanırken, gider kalemlerimizde yer alan SSK, Stopaj ve Kurumlar vergisi oranlarımız düşer mi ???

Kesinleşmiş alacaklarımızla cari dönem veya gecikmiş kamu borçlarımız arasında takasa veya mahsuplaşmaya izin verilir mi ???

Fatura denetimlerinde müfettiş bakışı yerine denetim bakışlı değerlendirme olmalı…

Kamu Kurumlarından kesinleşmiş alacaklarımızın finansal sistemde teminat olarak kabul görmesine ve temliğe izin verilecek mi ???

Hizmet sözleşmesi ihlali ve cezaların orantısız olması düzelecek mi ???

Özel Sağlık Kurumlarında Bordro ile çalışan hekimlerimizi, hizmet alımı sözleşmeleri ile çalıştırabilecek miyiz ???

İller arasında uygulama farklılıklarından kaynaklanan denetim sonuçlarını nimet görme yanlışından sunucular olarak ne zaman vazgeçeceğiz ???

Hastalardan alınan Danıştay tarafından iptal edilen sağlık vergisi uygulaması nasıl olacak ???

Tamgün uygulaması ile neler gelecek ???

Acil sunulan hizmetlerin maliyeti karşılamaması gerçeği nasıl düzenlenecek ???

Özel Sağlık Sunucularında istihdam edilen personelin geleceği nasıl olacak ???

Özel Sağlık Kurumlarının yarattığı katma değer görülebiliyor mu ???

Ayakta teşhis hizmetleri en çok oranda sunulan sağlık hizmeti olarak hak ettiği noktaya gelecek mi ???

Hekimin teknik çıktısına bakarak bilgi niteliğini değerlendirmediğimiz sistemde, sunucuların fiziki koşulları ile sınıflanması ve bu sınıflamaya bağlı hizmet fiyatları belirlenmesi hakkaniyetli mi ???

Sayarak bitiremiyoruz sorunları…

Haydi, hep beraber 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen toplantı için Antalya’ da olalım.

Ülke sağlığına hizmet eden, hastalarımızdan aldığımız gururla Tek ve Dik olan Özel Sağlık Kurumları olarak…

Katılmak, birlikte aynı duruşu göstermek, hakkımız olanı istemek geleceğimizde önemlidir.

İyi çalışmalar

Dr. Feza Şen

Sağlık Yönetim MBA

Sağlık İşletmecisi

0 532 2778827– fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz