Özel sağlık yatırımlarının geleceğini SGK ve kararları belirleyecek

/ 26 Eylül 2011 / 548 views / yorumsuz

Özel Sağlık Yatırımlarının geleceğini kimler belirliyor diye düşünürsek…

Aklımıza ilk gelen cevap Sağlık Bakanlığı ve sağlıkta planlama kriterleri olabilir….

Cevap ne kadar doğru diye düşünmeniz lazım….

Doğru cevaba ulaşmak için 2003 yılından bugüne yaşanan olayları da analiz etmek gerekli…

Bugün artık, Özel Sağlık Yatırımlarının geleceğini SGK ve alacağı kararlar belirleyecek diye düşünüyorum…

Çünkü geleceği belirlemede, sağlık harcamalarının geldiği nokta ve özel sektöre bu harcamalardan ayrılan pay karar verici olacaktır…

Geçmişi bir hatırlayalım: 2002 yılına kadar Özel Sağlık Kurumları görüntüleme ve özellikli birkaç hizmet hariç kamuya sağlık hizmeti sunamıyordu..

Süreç 2003 yılının ocak ayında dönemin Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan ile yapılan sektörel görüşme ile başladı…

Ogün o toplantı da bulunanları hatıralardan silmek mümkün değil..

Özel Sağlık Kurumlarının önü; Sağlık Bakanlığı çalışmalarının öncesinde dönemin Maliye Bakanının pozitif yaklaşımları ile açıldı.

Bugüne gelmemizde, özel sağlık kurumlarının bu kadar gelişmesinde, 200 bine yakın kişinin özel sağlık sektöründe çalışabilmesinde en büyük rol Sivil Toplum Kuruluşlarının…

O dönemde OHSAD başta olmak üzere; Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği, TUSİDER, Ege Sağlık Kuruluşları Derneği, Ege Özel Hastaneler Derneği, Özel Hastaneler Platformu, Bursa Sağlık Kuruluşları Derneklerinin birleşerek kurduğu Sağlık İşletmeleri Federasyonu ve sonrasında kurulan bir çok dernek yöneticilerinin çok büyük emekleri var….

Kim ne derse desin; 2003 yılındaki bu çalışmalarda, Özel Sağlık Kurumlarının kamu adına hizmet sunabilmesinin önünün açılmasında, sunduğumuz hizmetlerin kamu tarafından kabul görmesinde, gittiğimiz bu yolun açılmasında yılmayan gayretleri, emeği, harcadığı mesaisi ile Sayın Muharrem Usta’nın hakkı ise tartışılamaz…. Sektör bu emeği unutmamalı….

Aslında Sağlık Bakanlığı Özel Sağlık Sektörünün gücünü, büyüdüğü zaman kontrolünün zor olacağını 2004 – 2005’den sonra hissetmeye başlıyor…

2007 yılının seçim yılı olması nedeniyle de özel sağlık kurumlarına uygulanacak kısıtlamaları da uygulanmak üzere seçim sonrasına bırakıyor…

Yatırımların yasaklanması ile başlayan süreçte Sağlık Bakanlığının bugün geldiği nokta alenen bellidir.

Sağlık Bakanımız Sağlıkta Dönüşüm Programının başında özel sağlık yatırımlarına ne kadar pay tanımladıysa, o kadarını harfi harfine uyguladı ve uygulamaya devam ediyor…

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı “Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi” yayınladı. Tam 262 sayfada nasıl olacağını tarif ediyor…

Bu yayından birkaç gün sonra “2011-2023 Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri” diye bir yayın daha yaptı. 350 sayfada uygulamayı tanımladı…

Bu yayınların içeriğine baktığınızda özel sağlık yatırımcısı olarak ne yapacağınız, ne kadar yapacağınız, nereye yapabileceğiniz hepsi tek tek tanımlı… Ülke sağlık bölgelerine ayrılıyor. Siz tanımlı sağlık bölgesindeki merkez il konumunda olan şehirde özel hastane değilseniz 3. Basamak yoğun bakım açmanız mümkün değil..

Yapacağınız hastane binasının da nasıl olacağını 2010 yazında bir yayın ile belirledi. “Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Kılavuzu”… Tam 180 sayfa.. Hastanedeki taşınır mobilyaların arasındaki mesafeler bile belirlenmiş…

Geçenlere Sağlık Aktüel de yayınlanan bir haber şöyle diyordu: “Özel sağlık kuruluşları olan tıp merkezlerini Sağlık Bakanlığı daha kapsamlı hale getirerek hastaneye dönüştürmeye çalışıyor. Tıp merkezlerin, normal yataklı ve en az 8 yoğun bakım olmak üzere 33 yataklı olması istenecek ve ayrıca iki ameliyathane ve doğumhane ünitesi bulunacak. Bunların yanı sıra her hastaya türlü radyolojik ve teknik imkânlar da sunulacak. Daha önce bünyesinde iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve genel cerrahi tıp dallarında en az birer uzman hekim bulunduran tıp merkezlerinin yeni yasa ile birçok dalda uzman hekim bulundurması öngörülüyor.

Peki.. şimdi Özel Sağlık Yatırımcılarına soruyorum..

Sağlık Bakanlığı bu kadar çalışmayı sizce çöpe atarda; denetimsiz sağlık hizmetinin sunulduğu eski ortama döner mi ??? Ya da beklenti rüyasından bizler uyanalım mı?…

Demek ki gelinen nokta da yeni yatırımlar açısından Sağlık Bakanlığı ve aldığı kararlar bizim için önemli…

Mevcut sağlık yatırımları açısından ve mevcut yatırımların geleceklerini planlamada yeni dönemde SGK ve alacağı stratejik kararlar daha ve çok önemli…

Global bütçe özel sağlık sektöründe uygulanacak mı?

Ayakta yapılan başvurularda hastalardan alınan fark ücreti % 100 olacak mı?

2. basamağa başvurularda sevk sistemi zorunlu olacak mı?

Kronik hastalıklarda kullanılan ilaç raporlarının düzenleme yetkisi sağlığın ekonomisi düşünülerek aile hekimleri tarafından yapılsın, özel sağlık kurumları da düzenleyebilir ama hizmet karşılığı olan ücreti 5 TL gibi sembolik bir düzeye çekelim dermi?

Rehabilitasyon hizmeti için ödenen bedel ne kadar maliyeti karşılıyor?

Yoğun bakım hizmeti sunulmasını sağlamak sosyal devletin görevi olduğuna göre yoğun bakım hizmeti sunulması zorunluluğu kısmi anlaşma yapan hastanelerde de olacak mı?

Yoksa bu maliyet kalemini sadece tüm dallarda anlaşma yapan hastaneler mi taşıyacak?

Arife, bayram ya da tatil günlerine tekabül eden zamanlarda mevzuat değişikliği yayınlanması ile bir sabah kalktığımızda bazı hizmet sunucuları sistemin dışında kalabilir mi?

Bu durumların oluşmaması için OHSAD’a ve diğer STK’lara çok görev düşüyor..

Özel sunucuların çoğunluğunun haberi olmadığı bir uygulamayı sabah işe geldiğinde önünde bulması adaptasyonu güç hale sokuyor. Ve mağduriyetler oluşuyor.

Yeni dönemde SGK ve özellikle Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü sektörümüz adına önemli kararlara imza atacak gibi görünüyor..

Tabii ki bu makamlarında özel sağlık sektörünü, yatırımcılarını tanıdığını ve beklentilerini bildiğine inancımız tamdır…

İşletmelerin verimliliği gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi maksimize etmesine bağlı…

Ve özel sağlık sektörünün gelirlerini belirleyen ise tek alıcı olan SGK….

Sağlık kurumları arasındaki birleşmeler, satın almalar ve büyümelerde SGK kararların rolü büyük olacak…

Zincir Özel Hastaneler mi kazanacak KOBİ nitelikli Özel Hastaneler mi?

Vakıf Üniversiteleri de unutulmamalı…

Bu konuda özel sağlık sektörüne yön veren STK’lar ne düşünüyor…

Saygılarımla,

Dr. Feza Şen

Sağlık Yönetim MBA

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

0 532 277 88 27 — fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz