Tedavi olmak için hastane yerine otele mi gideceksiniz!

/ 11 Temmuz 2011 / 1.330 views / yorumsuz

24.06.2011 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yer alan ciddi çelişkili uygulamalar var. 1. Sağlıkla İlgili Diğer Kuruluşlar: “Ağız ve diş sağlığı hastanesi, geriatrik tedavi merkezi, klinik konukevi ile turistin sağlığı kapsamında konaklama tesislerinde kurulan sağlık kuruluşları, sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar olarak değerlendirilir.” Denilerek tanımda yer alan kuruluşlar; Özel Hastanelerin, Tıp ve Dal Merkezlerinin tabi olduğu birçok yükümlülük açısından daha farklı ve müspet bir değerlendirmeye tabi olacaklarını görmüş oldular… Sağlıkla ilgili diğer kuruluşlarda tedavi görenler hasta değil mi? Sağlık kuruluşu olan Özel Hastane, Tıp ve Dal Merkezi yatırımcıları ile aralarında yapılan ayrımın kriterleri nedir ? Yapılanları Sağlık Turizminde destek diye açıklayabiliriz. Sağlık Turizminin geliştirilmesini destekliyoruz. Ama Sağlık Turizmi gelirleri içinde en büyük pay Wellness Turizmine ait. Ve 1,9 trilyon dolar… Medikal Turizmin Sağlık Turizmi içindeki gelir payı belirli… Ve Medikal Turizme cevap verecek nitelikli Özel Hastanelerimiz zaten var… 2. Konaklama Tesislerinde Kurulacak Sağlık Tesisleri Önemlidir ve Kriterleri belirlenmelidir. Yönetmelik değişikliği ile eklenen Ek Madde 10, iki bentten oluşuyor. A bendinde; bu yönetmelik değişimi ile tanımlanan kuruluşlardan birini açmak istediğinizdeki yapmanız gerekenleri görüyorsunuz. Örneğin otel yatırımınız var içine Geriatri Merkezi, Diş Hastanesi açmak istiyorsunuz… O zaman a bendi kapsamında değerlendiriliyorsunuz… Konaklama tesisi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ama sağlık tesisi açma iznini Sağlık Bakanlığından alacak… İzin almasında sorun yok… Standart gelişmesi adına izin alması önemli… Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama kriterlerinin de yayınlanacağını duyuyoruz… Dikkat edilmesi gereken turizm yatırımlarının içi bir anda çeşitli sebeplerle hastaneye dönmemeli… Bugüne kadar özel sağlık yatırımı yapanların uygulamak zorunda olduğu kurallar bu tesislere de geçerli olmalı… Belirlenen kriterler sektör yatırımcılarını üzmemeli, gri alanlar içermemeli… Buraya kadar sorun yok… B bendinde de Konaklama Tesislerinde kurulacak sağlık üniteleri tarif ediliyor… Sorun, çelişki, gözden kaçma vb. burada kendini gösteriyor… Ek madde 10 A bendi 4. maddesinin 2. paragrafının son cümlesi kritik… “Bu kuruluşların, konaklayan kişilerin dışındaki kişilere de günübirlik / ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.” Talepler planlamaya tabi değil… “Bakanlıkça değerlendirilir “ deniliyor… Sağlıkta Planlamada zoru başaran kural koyucu bu ayrıntıyı atlamamalı… Zira B bendinde tarif edilen Konaklama tesislerindeki sağlık üniteleri sağlıkta planlama hükümlerine tabii denilmekte… Konaklama tesisi günübirlik / ayakta tedavi sunacaksa özel sağlık kuruluşu olsun… Siz bundan sonra tedavi olmaya hastane yerine otele mi gideceksiniz… Öyleyse A bendini tartışmak gerek… A bendi şahsa özel olmamalı… 3. Konaklama Tesislerinde açılacak sağlık ünitelerindeki diğer çelişkiler ise: Yönetmelikte “Bulunduğu ildeki sağlık kuruluşları ile koordineli veya sağlık kuruluşlarına bağlı kurulacak birimler bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir.” Diye tarif ediliyor… Burada tanımlanan ildeki sağlık kuruluşu kimdir? Özel Hastane mi ? Tıp ve Dal Merkezi mi ? Uygulamanın yayınlandığı yönetmelik ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği’ olduğuna göre Özel Hastaneler için sorun yok… Özel Tıp ve Dal Merkezleri için sorun var gibi gözüküyor… Çünkü Tıp ve Dal Merkezleri farklı bir yönetmeliğe tabiler … Ve bağlı oldukları yönetmelikte bir turizm yatırımın bünyesinde sağlık hizmeti sunma hakları tanımlı değil… İvedilikle de bu tanımlamanın Ayakta Teşhis Sunan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte de yapılmasını arz ediyoruz. Hatırlarsanız planlama kapsamında branş değişimi Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 2010 yılının Eylül ayında yayınlanmasına rağmen Tıp ve Dal Merkezleri için 2011 yılının ocak ayında yayınlanarak yürürlüğe girmişti… Bahse konu değişiklikler yapılalı on beş gün oldu… Bu seferde Tıp ve Dal Merkezleri mağdur olmasın… Ayrıca konaklama tesisi müracaatı 30 günde sonlandırılır deniyor… Açılacak yer kriterleri de en az serbest muayenehane gibi olacak diyoruz… Ama serbest muayenehane açmak için Bakanlığa müracaat etmiş ve 30 günü geçmiş bekleyenler var… Sermayedar olunca süre 30 gün, diğeri bizim hekim arkadaşımız beklesin… 4. Diş Hastaneleri 100 Yataklı Olmak Zorunda Değil… Özel Diş Hastaneleri, Özel Hastaneler Yönetmeliğindeki önemli yükümlülüklerden kurtulacaklar gibi duruyor. Diş Hastaneleri asgari 4 yataklı olur denilerek bu yükümlülükten kurtulmuş oldular. Ama Göz Hastaneleri halen yürürlükte olan yönetmeliğe göre yüz yataklı olmak zorundalar. Göz operasyonu geçiren hastalar artık 24 saat bile hastanede kalmıyor… Ama olsun… Özel Göz Hastanesi açmak istersen yüz yataklı olmak zorundasın… Bu çelişkide bizim anlamakta zorlandığımız ayrıntı nedir ? Sağlık Bakanlığına arzımız aynı kuralın Dal Hastanesi olmak isteyen diğer branşlarda da uygulanmasıdır. 5. Diş Hastaneleri Müstakil Binada Olmak Zorunda Değil mi ? Tanımda yataklı sağlık tesisleridir deniliyor. Ama “müstakil yataklı sağlık tesisidir” denilmiyor… Bildiğiniz üzere Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin kapsamında da 2219 sayılı Özel Hastaneler Kanunu olmadığı için, akabinde getirilecek düzenlemeler ile müstakil bir hastane binası yapmaktan ve yüksek maliyetten kurtulabilirler… Bu düzenleme olumludur. Ama aynı olumlu bakışı Özel Hastaneler, Tıp ve Dal Merkezleri içinde talep ediyoruz… Üstelik Tıp ve Dal Merkezleri için son süre 31.12.2013 tarihi hala geçerliliğini korurken… 6. Klinik Konukevi: Klinik Konukevleri tanımı olumlu buluyor ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz Fakat Klinik Konukevleri, Diş Hastaneleri kadar şanslı değil… Demek ki sıkıntılarını Özel Hastaneler net anlatamıyor… Çünkü “Ancak klinik konukevleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır.” Denilerek özel hastanelerin bina yükümlülüklerine uymak zorunda… Klinik Konukevleri hastanelerin sorumluluğunda denilmekle birlikte planlamaya tabi olduğuna dair bir belirti ise yok… 7. Sağlıkta Planlamaya Tabi Olanlar ve Olmayanlar… Yapılan yönetmelik değişikliği ile “Yirmiden fazla diş hekim/uzmanı olan diş tedavi merkezleri, Klinik Konukevleri ve Konaklama Tesislerinde açılacak Sağlık Kurumlarından bazıları “ planlamaya tabi değil… Hepimizin isteği ortak… Hastalarımızın finansal riskleri minimum olan kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetine erişimi… Peygamberimiz HZ. MUHAMMED’İN bir sözüne rast geldim… Paylaşmak istedim… “Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.”

Saygılarımla
Dr. Feza Şen
Sağlık Yönetim MBA Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri
0 532 277 88 27 — fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz