Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Özel sağlık kurumlarının kamu menfaatine ürettiği değer yılda - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

Özel sağlık kurumlarının kamu menfaatine ürettiği değer yılda “2,56 katr

/ 1 Eylül 2008 / 711 views / yorumsuz

Özel Sağlık Kurumları yılda kamu menfaatine 1,95 katrilyonu SSK ve stopaj primi olmak üzere binalarının kira bedelleri ile birlikte toplam 2,56 katrilyon değer üretmektedir.

Ülkemizde kurulu bulunan Özel Sağlık Kuruluşları yaklaşık 1.367 noktada halkımıza hizmet üretmektedir. Bunların yaklaşık 375 tanesi Özel Hastane, 600 tanesi Tıp Merkezi ve 392 tanesi de Dal Merkezidir.

Kurulu bulunan özel hastanelerin 70 tanesi A klasman dediğimiz 20.000 m2 ve üzerindeki yapılar olup ülkemiz hastalarını da akredite hizmetle buluşturan yapılardır.

600 tıp merkezimizin de yaklaşık 115 tanesi cerrahi birime sahiptir.

Dal merkezlerimizin de cerrahi ünite kurarak hizmet verenleri yaklaşık % 30 gibidir.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda Özel Sağlık Kurumları’nda 18.000 civarında hekim çalıştığı çeşitli toplantılarda ifade edilmektedir.

Özel Sağlık Kurumlarında hekim dışı sağlık personelinin tahmini 80-90 bin olduğu bilinmekte ve sağlık dışı çalışan elemanlarında 100 bine ulaştığı görülmektedir.

100 bin olan sağlık dışı elemanların içinde; Özel Sağlık Kurumlarında görmeye hastalarımızın alıştığı karşılama yönlendirme elemanları başı çekmekle beraber, medikal muhasebe, muhasebe, call center hizmetleri, temizlik, güvenlik, vale hizmetleri, kat servis hizmetleri, kat sorumluları gibi birçok iş tanımına sahip çalışan vardır.

Özel Sağlık Kurumlarında istihdam edilen bu insan kaynakları ya özel kurumun bordrolu çalışanı ya da özel kurumun hizmet satın aldığı firmanın bordrolu çalışanı durumundadır.

Bu potansiyel çalışanlar, özel kurumların kurum içi giderlerinde brüt ücretler ile tanımlanmakta ve bireye ödenen net ücretin dışında, özel sağlık kurumuna SSK ve Stopaj yükü doğmaktadır.

Ayrıca Özel Sağlık Kurumları kullandıkları mekânlarında kiralarını ödedikleri içinde ayrıca kiradan doğan stopajlar ödemeleri de vardır.

Ülkemizde Özel Kurumlarda çalışan hekimlerin ortalama 10 bin YTL brüt ücret aldığını, hekim dışı sağlık personelinin 2 bin YTL brüt ücret aldığını ve hekim dışı personelinde bin YTL brüt ücret aldığını varsayarsak;

Çalışan sayılarına göre Özel Sağlık Kurumlarının yaklaşık aylık olarak 450 milyon YTL insan kaynağı giderleri olduğuna kolayca ulaşırız. Bireye iş olanağı sağlaması da ayrıca önem açısından değerlendirilmelidir.

Ülkemiz yasalarına göre; çalışan her birey için yaklaşık % 33 (kurum+işci payı olmak üzere) SSK primi ve aldığı ücretin basamaklı vergi sistemine göre de %15 den başlayıp % 35 varan stopaj yükü vardır. Muhabese usullerine göre de bu payların toplamının brüt ücretlere etkisinin % 35 lerden başlayıp arttığı gerçeğini hepimiz biliriz

Bu hesaplama çerçevesinde, Özel Sağlık Kurumları aylık 155 milyon YTL SSK primi ve Stopaj üretmektedir. Bu üretimin yıllık karşılığı ise 1,86 katrilyon YTL dir.

Özel Sağlık Kurumlarının bina m2 toplamlarının 4 milyon 300 bin olduğu düşünüldüğünde ve bu binaların bulundukları şehirlerin merkezi yerlerinde olduğu bilindiğine göre kira toplamını ve kiradan dolayı yıllık doğacak stopaj miktarını buluruz. Ortalama kira m2si 10 dolar civarındadır. Kira ödemelerinden doğan toplam yıllık bedel miktarı 0,61 katrilyon kadardır. Kiralardan doğan stopaj miktarı ise 0,092 katrilyon YTL dir.

Dolayısıyla birey istihdam etmekten ve kira ödemekten dolayı Özel Sağlık Kurumları tarafından yaklaşık kamuya bir yıl boyunca üretilen SSK ve Stopaj toplamı 1,95 katrilyonu bulmaktadır.

Tüm Özel Sağlık Kurumlarının Kurumlar Vergisi hariç kamuya ödedikleri SSK Primi, Stopaj miktarı ve yaşadıkları binaların kira bedelleri toplamı 2,56 katrilyon değer üretmektedirler. Başka açıdan bakılırsa bu özel kurumları kamulaştırsak, binaların kiralarını kamu bütçesinden ödesek ve üretilen hizmeti de kamu olarak versek, 2,56 katrilyon zarar ederiz. Çünkü kamu adına tahsil etmeyeceğimiz 1,86 katrilyon SSK ve Stopaj primi olacak ve yaklaşık olarak da özel kurumların kullandıkları binalara 0,61 katrilyon kira ödenecektir. Halen kamu sağlık kurumlarınca kiralanarak ek bina, poliklinik binası olarak kullanılan yerlerin ortalama kira bedelleri kamu kayıtlarında mevcuttur.

Tüm Özel Sağlık Kurumlarının 2007 yılında ürettikleri sağlık hizmeti karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 3,5 katrilyon aldığı bilindiğine göre, Özel Sağlık Kurumlarının yarattığı 1,95 katrilyonluk kamu menfaatleri ile kıyaslanırsa ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Başarılı ile yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı, Hakkaniyet, Kalite ve Sürdürülebilirlik boyutları ile analiz edildiğinde, gelişmişlik göstergesi de olan hekime başvuru sayısı yaklaşık 3 kat artmış ve hastalarımızın cepten ödedikleri sağlık harcamaları % 29,1 lerden % 19 lara düşmüştür. Vatandaşı memnun eden uygulamalarda katkısı olduğu için Özel Sağlık Kurumları kendiyle gurur duymaktadır.

Ülkemizde kurulu bulunan sağlık kurumlarının bölgesel olarak konumlanmalarına göre ürettikleri hizmet sayılarını karşılaştırabilirsek, hastalarımız tarafından da bulundukları coğrafyalarda ne kadar çok oranda memnuniyet aldığı sonucunu görebiliriz.

2007 yılında yaklaşık 55 milyon poliklinik hizmeti üreten özel sağlık kurumlarının, ne kadarının ayakta teşhis yapan kurumlarda üretildiğinin net kayıtlarına 2007 haziran ayından sonra medulla programından ulaşılabilirler.

Türkiye coğrafyasında dağılıma bakarsak da, geniş alana yayılı bulunan Dal ve Tıp Merkezlerinin ürettiği katma değeri hissedebiliriz.

Bu nedenlerden ötürü, hastalarımıza daha nitelikli hizmeti sunmayı kendilerine ilke edinen Özel Sağlık Kurumlarının varlığını yaşayabilecekleri ortamlarda sürdürmelerini ve sürdürülebilir olmalarını diliyor, Sağlıkta tüm mesai harcayanlara teşekkürlerimi arz ediyorum.

İyi Çalışmalar.

Dr. Feza Şen

Sağlık Yönetim MBA

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği

Genel Sekreteri

Sağlık İşletmecisi

0 532 2778827– fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz