Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Özel sağlık kuruluşları arasındaki kadro dışı geçici çalışma sınırlandı! » Dr. Feza ŞEN - Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

Özel sağlık kuruluşları arasındaki kadro dışı geçici çalışma sınırlandı!

/ 7 Eylül 2016 / 1.965 views / yorumsuz

25.08.2016 tarihinde 29812 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ek 5. Maddenin e bendinin (1) numaralı alt bendi ile (i) bendinde yer alan kadro dışı geçici çalışma uygulamasına son verildi…

Sonuç olarak bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu çalışan bir hekimin başka bir özel sağlık kuruluşunda kadro dışı çalışması uygulaması kaldırıldı.

Sadece ve sadece boş kadrosu bulunan özel sağlık kuruluşları başka bir özel sağlık kuruluşundan kadrolu hekim alıp kullanabilecek…

DEĞİŞEN MADDELERİN ESKİ VE YENİ HALİ ŞÖYLEDİR.

Ek 5 Madde e bendi (1) fıkrada üstü çizili bölümler çıkarıldı.

“Özel hastanelerde kadrolu olarak çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Diğer sağlık çalışanları ise planlama kapsamındaki en fazla bir özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, tabip planlamasının bozulmaması amacıyla azami üç ay daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam edebilir. (2) Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamaması halinde düzenlenmiş olan personel çalışma belgesi iptal edilir. Birden daha fazla özel sağlık kuruluşunda çalışabilir. Diğer sağlık çalışanları ise planlama kapsamındaki en fazla bir özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir.” denildi.

Ek 5 Madde i bendinde üstü çizili bölümler çıkarıldı.

“Hekimlerin başka bir ildeki hastanede veya tıp merkezinde kadro dışı geçici çalışma kapsamında hizmet vermek istemeleri halinde;

1) Hizmet verilecek hastanenin/tıp merkezinin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun olması,

2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,

3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane/tıp merkezi ile olan sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi, zorunludur. Özel hastanede kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu durumda hizmet sunacakları hastane/tıp merkezinin bulunduğukadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir.” Denildi.

Hal böyle olunca bu değişiklik ile anlaşılan şu ki; boş kadronuz olmayınca bu haktan yararlanamayacaksınız…  

Zaten boş kadronuz varsa o kadroya staff hekim alırsınız..

Dolayısıyla da bu hak özel sağlık kuruluşları arasında manasız bir hale geliyor.

Mevcut yönetmelikte ayrıca kadro dışı hakkını koruyan hekimler de var…

Son değişiklik ile Kadro Dışı Geçici Çalışma hakkını devam ettirenler;

Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2), (3), (4) numaralı alt bentlerinde tarif edilenler;

• Yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, özetle;

• Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler,

• Ek 5 Madde e bendi (4) fıkraya uygun olmak şartıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında üniversite ile sözleşme yaparak çalışabilecek tabipler ile

• Aynı maddenin (k) bendinde tarif edilen yabancı uyruklu hekimler,

• Aynı maddenin 7. ve 8. Paragrafına uyan hekimler ile

• Geçici 9. Maddenin birinci ve üçüncü fıkrasına uygun çalışan hekimler

ise çalışmasına devam edecekler… Diye anlaşılmaktadır.

Konu İle İlgili Yazılı Düzenleme Yapıldı:

Bu manaya uygun olarak ta Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen bir yazılı düzenleme ile

• “…..Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesi (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (i) bendinde yer alan “ kadro dışı geçici” çalışma uygulamasına son verildiği,…

• ….Yönetmelik değişikliğinin  yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren özel hastanelere Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2), (3), (4) numaralı alt bentleri, (k) bendi ve bu maddenin sekizinci fıkrası ile Geçici 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları dışındaki tüm başlayışlarda boş kadro aranacağı ve 1219 sayılı kanunun 12 maddesine uygun olması halinde hekimlerin özel hastane kadrosunda işe başlatılarak çalışabileceği,…

• …. Yönetmelik değişikliğinden önce Ek 5 inci maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (i) bendi kapsamında özel hastanelerde kadro dışı geçici statüde çalışan hekimlerin kadro dışı geçici çalıştığı hastaneden ayrılana kadar mevcut statüsüyle çalışmaya devam edebileceği…..”

Bildirildiğini duyuyoruz.

Kadro Dışı Geçici Çalışma hakkını veren Ek 5. Madde başlığı şöyle demekte… “Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar” 

Hal böyle olunca özel sağlık sektörüne verimliliği artırmak amacıyla verilen kendi aralarındaki atıl kadroları kullanma hakkı da ciddi bir biçimde kısıtlanmış oluyor…

Ve bu haliyle düzenleme sonrası boş kadronuz olmayınca bu haktan yararlanamayacaksınız… 

Yukarıda da bahsettiğim gibi zaten boş kadronuz varsa o kadroya staff hekim alırsınız..

Değişiklik sadece Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapıldığından ve beraberinde Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. Maddesinin (2). Fıkrasında  değişiklik yapılmadığından dolayı aynı işlemde mana farklılığı oluşuyor.

Buna  göre de bu hak sadece tıp merkezleri arasında uygulanırsa Kadro Dışı Geçici Çalışma hakkı yerinde duruyor gibi düşünebiliriz..

Bu da çelişkili bir durumdur.

Değişikliğin sadece Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yayınlanması sebebiyle de hekimlerin; Özel Hastanelerin içinde bulunduğu birden fazla sağlık kuruluşunda çalışması taleplerinde yeni değişikliğe göre işlem yapılabilecektir…

Sektörümüzün çalışmalarını daraltan bu değişiklik ile özel sağlık kuruluşları arasındaki kadro dışı geçici çalışma hakkı kadük bir hale geliyor…

Özel Sağlık Kuruluşları açısından insan kaynağı çok önemli bir maliyet kalemi iken yapılan değişiklik ile hastalarına hekim bulmakta ta zorlanacaklar gibi duruyor…

İyi çalışmalar dilerim…

Saygılarımla…

Dr. Feza Şen
Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği
0 532 277 88 27
Mail: fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz