Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Neyin % 30'u ve Yeni Sağlık Hizmet Bedelleri - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

Neyin % 30’u ve Yeni Sağlık Hizmet Bedelleri

/ 5 Haziran 2008 / 709 views / yorumsuz

Çıkan kararname ile özel kuruluşlarımıza tanınan fark % 30 olarak belirlenmiştir ama uygulamanın nasıl olacağı belli değildir. Kanunla özel sağlık işletmelerinin alacağı farkları belirleyen maddenin yürürlülük tarihi ise kanunun yayını iledir. Doğabilecek bir hasta şikayeti durumunda özel sağlık kurumuna yaptırım ne olacaktır?

Çıkan kararname ile 5510 sayılı kanun ve değişiklik yapan kanunlar sonrası özel kurumlarda alınacak fark ücretlerinin tavanını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiş ve bu yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu da tavan belirlemiştir.

Uygulama nasıl olacaktır ?

1. İlgili kanunlar ve çıkan kararname Sağlık Hizmetleri Fiyat Komisyonu’ndan bahsetmektedir. İlgili komisyonun kimlerden oluştuğu ve ne görev için oluştuğu kanunla tanımlıdır. Sağlık Hizmet Fiyatlarını belirlemek için kanunla oluşturulmuştur.

2. Tarif edilen Komisyon toplanarak uygulanacak Sağlık Hizmet Bedellerini belirlemiş midir?

3. Kanun kabul edildiğinde uygulamada BUT/SUT fiyatları varken, ilgili kanun bu fiyatlandırmadan bahsetmeyerek, yeni bir Fiyatlandırma Komisyonu oluşturulmasından ve fiyat belirlemesini nitelendirmektedir. Ve bu kanunsal tarif halen sözleşmeli hizmet sunan sağlık kurumları açısından mevcut uygulamadan farklı hukuksal hak ve yükümlülükler doğurmaktadır.

4. İlgili kanun, işleyiş ile ilgili SGK’na düzenleme yetkisi tanıdığından, kurum tarafından özel işletmelerimize yeni işleyiş ile ilgili yapılacak duyurulara kadar mevcut işleyiş dışında olmak gereksizdir. Çünkü, sözleşmeye dayanan iş anlaşmamız vardır. Yeni koşullar oluştuğunda düzenlenecek yeni hizmet sözleşmesini imzalamayacak özel işletmeler olabilir.

5. Sağlık hizmeti sonucunda oluşan ürünün değiştirme garantisi olmadığına göre, istenilen sağlık sonuçlarına hangi hizmet fiyatları ile ulaşılabilir? Hizmet fiyat araştırmaları yapılmadan mı uygulama başlayacaktır?

6. En önemlisi, yeni bir çalışmadan bahsedildiğine göre; Fiyat Tespit Komisyonu yapacağı çalışmalarda reel olarak sürdürdüğümüz hizmet kalitesinden ödün vermeden, hizmet alan hastalarımızın da mağduriyetine sebep olmadan sistemin işleyişinin sağlanması duyarlılığı bize ve kanunsal düzenlemeleri yapanlara düşen kamusal sorumluluktur.

7. Fiyata dayalı uygulamalarda doğabilecek hizmet kalitesizliğinin sorumlusu, bu fiyata hizmeti üretmeye mahkum bırakılan özel sağlık işletmesi midir yoksa araştırmaya dayalı olmadan geçmişte oluşturulan sağlık hizmet fiyatlarının uygulanması mıdır?

8. Sağlık politikalarında gelinen nokta, herkesin sağlık hizmetine ihtiyacı kadar ulaşması mıdır yoksa ihtiyacı kadar değil uygun görülen kadar sağlık hizmeti almaya mahkumu olacaktır ?

9. Halkımız hastalığı ile uğraşırken birde maliyet baskısı altında hizmet almaya zorlanarak eski SSK Hastaneleri yeni SGK Hastaneleri olarak mı doğacaktır? Bu durumda oluşan kötü sonuçlu sağlık uygulamalarının sorumlusu kimdir?

Son düzlükte belirlenecek Sağlık Hizmet Fiyatlarının sağduyulu olması adına işletmelerimize ve Derneklerimize önemli görevler düşmektedir.

Saygılarımla

MBA.Dr. Feza Şen

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği

0532 2778827 – fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz