İzmir Tabip Oda’mızın ve Meslektaşımızın Sağlık Bakanlığı’na Karşı Tazminat Zaferi

/ 10 Eylül 2014 / 683 views / yorumsuz

mahkemeSağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği’nin hukuk dışı kadro kısıtlamasına karşı bir meslektaşımız adına yürütülen hukuksal mücadelede, meslektaşımız,  maddi tazminat ve yargılama giderleri olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliğinden 57.355.00-TL tazminat almaya hak kazanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kuruluşlarının planlanması adı altında 2008 yılından bu yana uyguladığı bilimsel ve akılcı olmayan uygulamalarından birisi de yan dal uzmanlarının ancak yan dal kadrosu olması halinde hastanede çalışabileceği; yan dal uzmanlarının ana dal kadrosunda çalışamayacağı kısıtlamasıdır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı yanında, çocuk nefroloji yan dal uzmanlığı ünvanına sahip  emekli öğretim üyesi bir meslektaşımız, İzmir’de özel bir hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı kadrosunda çalışmak üzere İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmuştur. Bu başvuru, yan dal uzmanı olduğu gerekçesiyle reddedilmiş ve çalışma belgesi düzenlenmemiştir.
Oda’mız Hukuk Bürosu tarafından, meslektaşımız adına bu işlemin iptali için açılan dava sonucunda, İzmir 1. İdare Mahkemesi, işlemin iptaline karar vermiştir.  
Yargılamanın devam ettiği süre içinde meslektaşımız yaklaşık 1 yıl boyunca işsiz kalmış,Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı kadrosunda çalışamamış, çocuk nefroloji kadrosu olmadığı için özel hastanelerde işe başlayamamış, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi eğitim görevlisi kadrosuna yaptığı başvuru da reddedilmiştir.
Hukuka aykırı işlemler nedeniyle meslektaşımızın çalışamadığı 1 yıllık dönem için mahrum kaldığı zararının tazmini için Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği aleyhine 120.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL  manevi olmak üzere toplam 130.000,00 TL talepli tazminat davası açılmıştır. Bu dava da Oda’mız Hukuk Bürosu tarafından takip edilmiştir.
İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, idarenin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle zarar gören kişilerinin zararının tazmin edilmesi gerektiği gerekçesine yer vermiştir. İzmir 3. İdare Mahkemesi, maddi tazminatın hesaplanmasında, hekimin işten ayrıldığı bir önceki özel hastanedeki sabit ücretini esas almış; performans adı altında yapılan ödemeleri tazminat hesabına dahil etmemiş,  sonuçta 42.917,52 TL maddi tazminatın yasal faizi ve yargılama giderleri birlikte ödenmesine hükmetmiştir. Manevi tazminat talebini ise, yasal koşulları oluşmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.
İzmir 3. İdare Mahkemesi kararı, maddi tazminatın hekimin sözleşmesinde belirtilen esaslara aykırı hesaplanması ve hekimin sözleşmede belirtilen fiks ücretinin dikkate alınmaması nedeniyle Oda’mız Hukuk Bürosu tarafından temyiz edilmiş olup meslektaşımıza ödenecek tazminat  miktarının artması öngörülmektedir.
Sonuçta, meslektaşımız, maddi tazminat, faiz, yargılama giderleri, avukatlık ücreti olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliğinden 57.355.00-TL talep etmeye hak kazanmıştır.
Sağlık Bakanlığı’nın akılcı ve bilimsel olmayan keyfi işlemlerine karşı yürütülen bu mücadelenin meslektaşlarımız için emsal oluşturmasını diliyoruz.
Saygılarımızla.
İZMİR TABİP ODASI

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz