Hekim Dışı Sağlık Personelinin Kadro Dışı Geçici Çalışmasının Yasal Boyutu..

/ 19 Ağustos 2014 / 860 views / yorumsuz

1656216_10152216932112170_262769012_nBugün itibarı ile yürürlükte olan Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis Tedavi Sunan Kuruluşlar Hakkındaki Yönetmeliklerine göre yardımcı sağlık personelinin birden fazla kuruluşta kadro dışı geçici çalışması ile ilgili hükümlerin net olmadığını düşünüyorum.

Bugün itibarı ile ATT Yönetmeliğinde bu konuyu açıklayan bir madde yok.

Bu konuda Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Ek 5. Maddenin E bendinin 1. Fıkrasında 2.cümlesinde bir açıklama var.

Açıklama şöyle” Özel hastanelerde kadrolu olarak çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Diğer sağlık çalışanları ise planlama kapsamındaki en fazla bir özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. “ diyor…

Oysa bu cümle 11.07.2013 tarihinde değişiklik yapılan ÖHY’ de ise “. Diğer sağlık çalışanları en fazla bir DİĞER özel sağlık kuruluşunda görev alabilir.”  Olarak yer alıyor ve bir DİĞER özel sağlık kuruluşu olarak çalıştığı kadrolu sağlık kurumu dışında çalışabileceği kuruma vurgu yapılıyordu. 

Cümledeki DİĞER sağlık kuruluşu tanımı 21.03.2014 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile “en fazla bir özel sağlık kuruluşu” olarak değiştirildi.

Dolayısıyla mevcut yönetmeliklerde yardımcı sağlık personelinin kadro dışı çalışması ile ilgili olarak;

  1. Bu açıklamaya göre en fazla bir kurum diyerek  tanımlanan kurum kadro dışı çalışılacak kurum mudur?  Bu sorunun cevabı evet ise yardımcı sağlık personeli kadro dışı geçici olarak başka bir sağlık kurumunda çalışabilir. 
  2. Yoksa en fazla bir kurum ile kastedilen halen kadrolu çalıştığı kurum mudur?   Bu sorunun cevabı evet ise yardımcı sağlık personeli kadro dışı geçici olarak başka bir kurumda çalışamaz.Bu durumda akla gelen ilk soru ise 21.03.2014 tarihinden önce bu hakka sahip olanlar için durum ne olacak? 

İyi çalışmalar

Dr. Feza Şen

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği

0 532 277 88 27

fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz