Hastalardan %200 İlave Ücret Alınabilmesi İçin SGK Tarafından Açıklama Gerekiyor…

/ 22 Ekim 2013 / 890 views / yorumsuz

bultenResmi Gazete’ de 12 Ekim 2013 günü yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Vakıf Üniversiteleri dâhil tüm sözleşmeli özel sağlık sunucularında başvuran hastalardan ek olarak alınabilecek ücretin tavan miktarı %  90’dan %200’e çıkarıldı.

Özetle; SGK tarafından özel sağlık sunucularına ödenen hizmet bedellerinin 2 katına kadar daha hastalardan fark ücreti talep edilmesi yasal hale getirildi.

Özel sağlık sunucuları ile hastalar için ise farklı bir karmaşa başladı. Bu karar ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Bilindiği üzere SGK, özel sağlık sunucularında hastalardan istenen ilave ücrete üst sınır (tavan) uygulaması yapıyordu ve üst sınır SGK tarafından özel sağlık sunucusuna ödenen ücretin %90’ı kadardı.

Ama tüm özel sağlık sunucuları fark ücretini % 90 olarak uygulayamıyordu. Çünkü Genel Sağlık Sigortası Kanunun 72. Maddesine göre SGK, özel sağlık kurumlarını fiyatlandırmaya esas olmak üzere sınıflandırma yetkisine sahip olduğundan özel sağlık kurumlarını sınıflandırmıştı. Uygulamayı da aynı kanunun 73. Maddesinde detaylandırmıştı.

Ve SGK; ilgili kanunun 73. Maddesine dayanarak Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönergesini uygulamaya koydu. Bu yönergede belirlediği usullere göre de özel sağlık sunucularını sınıfladı ve hastalardan alınacak ilave ücretin tavanını, özel hastanenin bulunduğu sınıfa göre belirledi.

Bir de bu yönerge kapsamında olmayan tıp merkezleri var ve halen bu kurumlarda alınabilecek ilave ücret tavanı ise %30.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda “% 30 ilave ücret alan özel sağlık kurumu, bundan sonra en fazla %60 ilave ücret alabilir” demekte şu an için doğru değil..

Bugün bir tıp merkezi hastasından %200 ilave ücret alsa ortaya hukuken çelişkili bir durum çıkar. Yeni Bakanlar Kurulu Kararına göre haklı gözüken tıp merkezine SGK fark ücreti tavanını aştığı için ceza uygulayabilir..

Dolayısıyla böyle bir yönerge yürürlükte iken Bakanlar Kurulu ile %200’e çıkarılan ilave ücret hakkı uygulaması SGK tarafından yeni bir yönerge yayımlanması ihtiyacını ortaya çıkardı.

Halen yürürlükte olan İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge, yeni Bakanlar Kurulu Kararına göre şekillendirilmeli ya da yürürlükten kaldırılmalıdır.

Ayrıca halen yürürlükte olan İlave Ücret Alınması Hakkındaki Yönergenin kapsam maddesini incelediğinizde; bu yönergenin faaliyet gösterdiği tüm branşlar da hasta kabul eden hastaneleri kapsadığını göreceksiniz.

Ve bu yönergenin 13. Maddesinin 2. Fıkrası ise “Yönerge kapsamında puanlandırılmayan Vakıf Üniversite Hastaneleri en fazla % 90 oranında, diğer özel sağlık hizmeti sunucuları en fazla % 30 oranında ilave ücret alabilirler.” Diyerek kısmi anlaşma ile hizmet sunan özel hastanelerde de alınabilecek fark ücret tavanını %30 olarak kabul etmişti.

Şimdi böyle bir yönerge halen geçerli iken, yenisi ya da zeyilnamesi yapılmamışken hastalara %200 ilave ücret uygulaması kargaşa doğurdu bile…

Kısaca gelinen noktada bazı sorular cevap bekliyor…

              1.      Özel Hastanelerin Sınıflandırması ve sınıflandırmaya göre ilave ücret alınması uygulaması devam edecek mi?

              2.      Sınıflandırma devam ederse kısmi branşlar da anlaşma yaparak %30 ilave ücret alan özel hastaneler bir anda %200 ilave ücret mi alacaklar?

              3.      Özel Sağlık Sunucuları arasında sınıflandırma olmazsa tıp merkezleri de dâhil tüm özel sağlık kurumları %200 oranında fark ücreti mi alacak?

              4.      Bugün geçerli olan Ayakta Teşhis ve Tedavi Sunan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile A,B ve C olarak sınıflandırılan tıp merkezlerinin durumu ne olacak? Tıp merkezleri arasında da ilave ücret uygulama oranları değişecek mi?

Bu soruların cevabı hastalar açısından ve özel sağlık yatırımcıları açısından önemlidir…

Çünkü ulusal basında “hastalardan alınacak ilave ücret tavanı %200’e çıkarıldı diye özel hastane yatırımları artar” içerikli haberler görülmeye başladı.

Oysa 2002’den bu yana Özel Sağlık Kurumlarına ödenen SUT bedelleri hiç değişmedi ama asgari ücret 3,5 katına ulaştı..

Her geçen gün ufalan, fakirleşen, mahkemelere başvurarak iflas isteyen özel sağlık yatırımcılarının sesini duyan yok…

Ülkemizde inşaat maliyetleri, inşaat metrekare fiyatları her sene kamu otoritesi tarafından güncellenerek artırılırken, özel sağlık kurumlarına bir kuruş zam yapılmadı.

Ülkemizde devlete ihale ile yapılan inşaatlar için her sene zamlı fiyat uygulayan kamu otoritesi özel sağlık kurumlarını neden görmez geliyor?

Bu ülkede özel sağlık yatırımcısının inşaat yapan müteahhitler kadar değeri yok mudur?

Saygılarımla,

Dr. Feza Şen

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

0 532 277 88 27

fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz