Danıştay Kararı ile İptal Edilen FTR Genelgesi Neticesi Oluşan Maddi Kaybın Boyutu ve Tazminat İstenmesi

/ 18 Ekim 2015 / 1.286 views / yorumsuz

fs

10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no’lu Genelgenin İptali için Danıştay’a davalar açılmış ve bu davalar ret edilmişti.

2014/10 Genelge ile sorumlu idare tarafından yaptırılmak istenen işlemin açıkça hukuka aykırı olması sebebiyle itiraz yenilenmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu”nca 2015/41 Sayılı dosya ile 2014/10 Genelge tekrar görüşüldü…

Sonuç: “…. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi hükmünce YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA….”

Ve Özel Sağlık Kuruluşları bilmeli ki uğradığı bu maddi kayıpları sorgulama ve isteme hakları var…

Maddi kaybınızı isteme hakkını sizlere Anayasa veriyor.

Anayasanın “125. maddesinde; idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtiliyor.  

Öncelikle hukuka aykırı yapılan bu işlem sonrasında geçen 18 aylık sürede

Özel Sağlık Kuruluşlarında  FTR Uzman Hekimi başına oluşan maddi kayıp ne kadardır ???”

Gelin bu hesabı birlikte yapalım…

2014/10 genelgenin iptali ile 2014 Mayıs ayı(dâhil) ve 2015 Ekim ayı(dâhil) geçen süre 18 ay olup bu süredeki özel Sağlık Kuruluşlarında FTR seans kısıtlanması sonucu oluşan maddi kaybı hesaplamaya çalıştık.

Bu hesaplamayı 4 adımda gerçekleştirdik.

1 – Azaltılan Seans Sayısı: Genelge ile yapılan değişiklik öncesi A+B grubunda toplam günlük 16 ve C+D grubunda toplam günlük 80 FTR seans hastası olmak üzere günlük toplam 96 hasta kabul edilmekte idi.

Genelge ile A+B grubunda toplam günlük 12 ve C+D grubunda toplam günlük 64 FTR seans hastası olmak üzere günlük toplam 76 hasta kabul edilmesine izin verildi.

Böylece A+B grubunda günlük 4 seans, C+D grubunda günlük 16 seans olmak üzere günlük toplam 20 hasta seans hakkı kısıtlandı.

tablo1

Yukarıdaki matriste de görebildiğiniz gibi Özel Sağlık Kuruluşunda bulunan her bir FTR Uzman Hekimi başına aylık A+B grubunda 104 seans, C+D grubunda 416 seans olmak üzere toplam 520 seans kısıtlanmış oldu.

2 – İşlem Ücretlerinin Hesabı: Bu hesaplamada ilgili genelgenin kurgusu olan A+B grubu ve C+D gruplarının ortalama ücretleri üzerinden hesaplama yaptık.

A+B grubunda Özel Sağlık Kuruluşunda tahsil edilebilecek ortalama seans ücreti;

YTABLO2

A+B grubunda Özel Sağlık Kuruluşunun hastadan alacağı fark ücreti de dâhil ortalama ücret kaybı seans başına 348,30 TL’dir.

C+D grubunda Özel Sağlık Kuruluşunda tahsil edilebilecek ortalama seans ücreti;

YTABLO3

C+D grubunda Özel Sağlık Kuruluşunun hastadan alacağı fark ücreti de dâhil ortalama ücret kaybı seans başına 59,91 TL’dir.

Maddi kayıpları hesaplarken hasta fark ücretlerini; Özel Sağlık Kuruluşlarının alabileceği tavan fark ücreti olan % 200 üzerinden işleme aldık.

3 – Hesaplanan FTR seans ücretleri ile Özel Sağlık Kuruluşunun aylık ortalama gelir kaybı:

Özel Sağlık Kuruluşunun aylık gelir kaybı; azaltılan aylık seans sayısı ile ilgili FTR seans gruplarının ortalama işlem ücretleri üzerinden hesaplandı.

YTABLO4

Özel Sağlık Kuruluşu aylık ortalama 61.145,76 TL gelir kaybına uğradı.

4 – 18 aylık sürede Özel Sağlık Kuruluşunda oluşan maddi kayıbın boyutu:

3. adımda ulaştığımız Özel Sağlık Kuruluşlarının aylık ücret kaybı ile geçen 18 aylık süre sonunda Özel Sağlık Kuruluşları gelir kaybı miktarına ortalama olarak ulaştık.

YTABLO5

Gelinen noktada;  Özel Sağlık Kuruluşu bu sürede yaklaşık olarak toplam 1.100.623,68 TL gibi ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya kaldı.

Hesaplamalar yapılırken A+B grubunda ve C+D grubunda hastaların homojen dağıldığı üzerinden hareketle hesaplama yaptık. Aylık işgününü 26 kabul ettik.

Sağlık Kuruluşunun kendi özelliklerine göre örneğin A grubu hastası fazla ise bu toplam miktar artar,  B,C veya D grubu hastası fazla ise toplam miktar azalma gösterir.

Ayrıca maddi hasarın karşılanması adına açılabilecek tazminat davaları için buradaki miktara ek olarak;

  • Kota uygulaması nedeniyle Özel Sağlık Kuruluşundan başlayan yada ayrılan bir hekim varsa ondan kaynaklanan mali kayıpları,
  • Kota uygulanmasından dolayı FTR muayene ve teşhis için yapılan diagnostik işlemlerin maddi boyutlarını,
  • Özel sağlık kurumunda birden fazla FTR hekimi varsa her biri için toplam bedelin işleme alınmasını ve bu hesaplanan miktarın üzerine eklenmesinin daha net bedel oluşturacağını belirtirim.

Danıştay Kararı ile “…2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi hükmünce YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA…” denilerek hukuka aykırılığın tescillenmesi sonrasında;

Olaydan haberdar olduğunuz 60 gün içinde;  hukuka aykırılık neticesi oluşan bu maddi kaybınızı hukuk yoluyla isteme hakkınız olduğunu önemle hatırlatırız.

Maddi kaybınızı isteme hakkını sizlere Anayasa veriyor. Ve Anayasanın “125. maddesinde; idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtiliyor.

Konu ile ilgili olarak hukukçular ile görüşebilirsiniz…

Hukuka aykırı kararlar ile Özel Sağlık Sektörü birçok defa zaman ve maddi kayba uğradı.

Bu hesabı yapmamızdaki birinci amacımız paragözlük değil hukuksuz ve keyfi kararların önüne geçilmesidir.

İsterlerse Özel Sağlık Kuruluşları bu tip tazminat davalarını kazandıklarında elde edecekleri maddiyatı bağış olarak muhtaçlara kullanabilirler..

Buradaki asıl amacımız; 

Yatırımlarını çocuk çoluğunun rızkları ile yaparak,  

Ciddi borç risklerine girerek,

Kamusal alanda hizmet üreten değerli Özel Sağlık Yatırımcılarının karşılarına bir gecelik kararlar ile çıkılması sonucu oluşan kayıplara dikkat çekmektir.

Sağlık hizmeti üretenlerin kamu ve özel sektör olarak aynı gemide olduğunu, aynı kamu kaynaklarını kullandığını ve aynı şekilde Ülkemizin kaynaklarını korumaları gerektiğini unutmayalım…

Söyleyen ne güzel söylemiş… Sağlık hizmeti üretenler paydaşlar olarak gelin:

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım…” ki kazanan Ülkemiz olsun…

Saygılarımla iyi çalışmalar dilerim…

Dr. Feza Şen

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz