Genel

Doktorların düzenleyecekleri SMM/faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacak…
Doktorların ve sağlık hizmeti sunan şirketlerin Özel Sağlık Kuruluşlarına düzenleyecekleri SMM/Faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacaktır. 15/02/2017 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri..
Hekimlerin fatura / SMM düzenleyerek hizmet vermesi netleştirildi!..
ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA HEKİMLER FATURA / SMM DÜZENLEYEREK HİZMET VERMESİ NETLEŞTİRİLDİ… Hekimlerin ortağı olduğu şirketleri üzerinden sundukları sağlık hizmetlerinde fatura yada SMM düzenleyerek hizmet vermesinin önündeki yasal çelişkiler artık çözüldü...
Özel sağlık kuruluşları arasındaki kadro dışı geçici çalışma sınırlandı!
25.08.2016 tarihinde 29812 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ek 5. Maddenin e bendinin (1) numaralı alt bendi ile (i) bendinde yer alan kadro dışı..
50 Yılın Ardından Hayat Çarkımıza Bakalım…
Bugün 50”nci yılımı tamamladım ve bu hayat yoluma hangi çıkışından veda edeceğimi bilmediğim şekilde devam ediyorum… Herkesin bir hayat çarkı var… Hayat çarkınızın sıkıntısız dönmesi ve hayatınızın yolunda gitmesi için..
Hekimlerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlenecek Tebliğ Taslağının Değerlendirilmesi…
Değerli Sağlık Sektörü Temsilcileri; Maliye Bakanlığı tarafından 293 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı tartışmaya açıldı. Geçtiğimiz Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun Ek 10. maddesinde yapılan düzenleme ile Özel..
01.04.2016 tarihinden geçerli SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi
SGK tarafından Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Hazırlanması/Akdedilmesi Yönetmeliğine dayanan 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak SGK Özel Sağlık Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yayınlandı. Sektörümüze hayırlı olsun....
Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik 26 Mart 2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...
Yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Sonrasında SGK Mevzuatı Açısından İnceletmeden Devir Almayın, Birleşmeyin…
Şirket devir almalarında rutin olarak neler yapılması gerektiğini hukuk ve mali danışmanlarınız çok iyi bilirler… Oysa bizim burada dikkat çekmeye çalıştığımız konu SGK ile anlaşmalı sağlık hizmeti sunan kurumlarda devir..
SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 10.8 maddesi; 5510 sayılı kanun hükümleri ile çelişkilidir.
Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ile SGK arasında imza altına alınan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ ile uygulamaya konulan 10.8. “SHS’nin, acil serviste sunduğu..