Yeni Dönemde Öngörücü, Koruyucu, Kişiye Özel, Katılımcı Sağlık…

/ 17 Şubat 2021 / 34 views / yorumsuz
Yeni Dönemde Öngörücü, Koruyucu, Kişiye Özel, Katılımcı Sağlık…

 Evet, sağlık hizmet sunumunda model değişikliği artık kapıda…

Bizlere göre sağlık hizmet sunumunun değişeceğini düşündüren 3 sebep var;

 • Dünyadaki teknolojik devrim,
 • Sağlık bakımında daha aktif yer almak isteyen ve talep edici hasta davranışları,
 • Pandemi ile yeniden tanımlanan “SAĞLIKLI KALMA” anlayışı ve

Evet, bu üç gerçek; sağlık hizmetlerinde dünya da değişimin / dönüşümün işaretçisidir.

Bizde bu açıdan bakmanızı, düşünmenizi ve görüşlerinizi merak ediyoruz…

 

Sağlık bakımında daha çok aktif yer almak isteyen, talep edici hasta davranışları:

Bu başlık ile kastımız şu;

 • “Hastaneye giden hasta olmak yerine, hastanın mekânına giden hastaneyi ve hatta
 • Hasta olunca tedaviyi değil hasta olmamayı, sağlıklı kalmayı tercih edecekler…” Neden mi?

Zaman dönüşüm zamanıdır, zaman; “Hasta Merkezli Sağlık Sistemleri” zamanıdır.

İhtiyaç; daha bütünleşik sağlık hizmeti sunumudur. Artık daha seçici olan tüketiciler ile birlikteyiz..

 • Hem bireyler; değişen iletişim teknolojileri ile sağlıkları hakkında daha bilgili olmak için daha araştırıcı davranıyorlar. Hastalıklarında daha çok sorumluluk almak istiyorlar…
 • Hem de hastalar daha sofistike, kullanışlı, şeffaf, uygun fiyatlı ve kişiselleştirilmiş hizmet talep ediyorlar… Hastalar teknolojinin sağlıklarına getirdiği esneklikten memnunlar.

 

Geleneksel tıbbi bakımdan uzaklaşmaya sıcak bakıyorlar… Çünkü günümüzde elektrokardiyogramlar, kalp pilleri veya defibrilatörler gibi cihazlardan genellikle yüz yüze alınan ölçümler artık cep telefonuyla yapılabiliyor ve kablosuz olarak bir doktora gönderilebiliyor.

İşte bu nedenle de gelişmiş iletişim olanakları ile sağlık vital bulgularının evlerinden kablosuz olarak izlenmesine ve evde kemoterapi gibi tıbbi tedavileri almaya istekliler…

 

Görmemiz gereken şu ki;

 • Hastalar, sağlık bakımlarında daha çok söz sahibi olmak istiyorlar,
 • Mobil sağlık ile entegre teletıp (telemedicine) uygulamaları neticesi bulundukları yerde sağlık hizmeti almak belki de sağlık profesyonellerine başvurmaktan daha cazip geliyor…
 • Kablosuz teknoloji, dünyanın her yerinden insanların sağlığa erişimini kolaylaştıracak.. Mobil sağlık hizmetleri hali hazırda hemşirelere ve doktorlara yapılan gidişlerin yerini alacak…

 

Teknolojiler geliştikçe ve hastalar, kendi kişisel iletişim cihazlarında öz bakımın gücünü keşfettikçe, bu hizmetlere daha fazla erişime sahip olmayı isteyeceklerdir. Mobil teknolojiler, sağlık sistemi üzerindeki bazı baskıları hafifletirken, aldıkları bakımın kalitesi de artıracaktır…

Pandemi ile yeniden tanımlanan “SAĞLIKLI KALMA” anlayışı:

Pandemi ve yaşanan teknolojik devrim, hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin “sağlıklı kalma haline” bakışını değiştirdi. Artık sağlığı düzenleyen otoritelerce de kabul edilen ilk doğru; koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi ve sağlıklı yaşam…

Sağlık artık tıbbın dört ekseninde gelişimine devam edecek…

4P veya Dr. Sevgi Salma Ünver hocamın ifade ettiği gibi 4K..

 • Öngörücü (predictive) diğer bir değişle Kestirimci sağlık,
 • Önleyici (preventive) diğer bir değişle Koruyucu sağlık,
 • Kişiselleştirilmiş (personalized) diğer adıyla Kişiye Özel sağlık ve
 • Katılımcı (participatory) sağlık…

 

Bu yaklaşım; çevresel faktörler ve yaşam tarzı farklılıkları gibi kişiden kişiye göre değişen dış faktörleri de göz önünde bulundurarak, kişilere özel sağlık hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle kronik hastalıklardan kaynaklanan yüksek sağlık masraflarının genetik ve moleküler hücresel biyolojik çözümler ile azalması hedeflenmektedir.  Yeni dönem;

 • Sağlıklı kalma anlayışı ile bireylerde; kişisel genetik profillerindeki hastalık temelli bilgileri kullanarak hastalıkların saptanması, önlenmesi ve tedavisi için yaşam boyu ve bireysel olarak planlanan bir sağlık hizmeti yaklaşımıdır.

Görünen o ki; bilinen uzmanlık dallarının yerini farklı yeni uzmanlık dallarının alacağıdır.

Dijital Sağlık Teknolojieri; sağlık hizmetlerindeki bu dönüşümün merkezinde olacaktır…

Bireyler; Covıd-19 sonrasında iletişim teknolojilerin sağladığı kolaylıklardan memnunlar…

Artık “daha sağlıklı olmak ve sağlıklı kalabilmek için” ihtiyaç alenidir;

 • İhtiyacın olduğu anda, ihtiyacının olduğu yerde, ihtiyacının olduğu kadar sağlık hizmetine ulaşabilmek…

Sağlık sektörü stratejistleri de, gelinen noktada değer yaratmaya ve sonuçları iyileştirmeye dayalı yeni sağlık iş/hizmet modelleri geliştirmeye odaklanacaktır.

 • Hedef ise net; Akıllı Yaşam ve Akıllı Sağlık…

Akıllı yaşam ile bireyler sağlıklarını, refahlarını ve toplumsal sağlığın korunması hakkındaki kararları yönetme de daha aktif hale geleceklerdir.

 • Çözüm ise Öngörücü, Koruyucu, Kişiye Özel ve Katılımcı sağlık sistemidir.
 • Çözüm araçları ise: İleri klinik teknolojilerinin yani genomik, immüno ve rejeneratif tedaviler, sentetik biyoloji ile bilgi teknolojilerinin yani yapay zekâ, nesnelerin interneti, sanal ve arttırılmış gerçeklik, dijitalleşme, biyosensörler, teletıp, büyük veri ve analitik, robotik ve diğer uygulamalardır…

 

Uluslararası sağlık stratejilerine göre:  Zaman dönüşüm zamanıdır…

 1. Seçici tüketiciler; sağlık sistemlerinden hesap verebilirlik, bütünlük ve şeffaflık talep edecekler,
 2. Sağlık finansmanının performansı klinik sonuçlara bağlı olduğundan, sağlık giderlerinin ekonomik yönetimi için hasta katılımı giderek daha da önemli hale gelecek,
 3. Sağlık hizmeti maliyetlerinde beklenen önemli artışlar karşısında, devletlerin üzerindeki sürdürülebilir bir sağlık bakımı sağlama baskısı artacak,
 4. Özel sağlık sektörü ise tüketicilerine daha fazla değer verecek yaklaşımları benimsemeli ve işbirlikleri ile yenilikçi dijital teknolojilere yönelmeli,
 5. Sağlıkta Teknolojik Atak kaçınılmazdır. Dönüşüm; Dijital Sağlık Teknolojileri ile zeki teknikler temelli sistemlerin sağlık hizmetlerinde bütünleşik kullanımını ile mümkün olabilir,
 6. İşbirliğine dayalı rekabetçi modeller sayesinde; sağlık hizmet sunucuları, ilaç üreticileri ve medikal sektör dinamikleri bütünleşebilmelidir. Bu hedefe yürüyüşte; sağlık alanına dönük yenilik ve girişimcilik ekosistemi için sektörel iş birlikleri, medikal teknoloji geliştirme, sağlık sektörü dijital dönüşümü, tıbbi teşhis, tanı ve tedavi karar süreçlerini destekleyen veri modelleme ve analitiği önemlidir. Hedefe ulaşmanın yolu; Medikal Endüstrinin birlikteliğidir.

 

Geçtiğimiz günlerde twitter’da gördüğüm Ayşen Zamanpur’a ait olan etkileyici bir twiti de paylaşmadan geçemeyeceğim…“Dünya; dijital dönüşümde 2025 yılını bugünden yaşadığını kabul ettiğine göre dijital dönüşümde güçlü bir şekilde yer almazsanız, muhtemelen iş dünyasında son yıllarınızdır…”

15-16.02.2021 tarihlerindeki Dijital Sağlık Teknolojileri Forumu da bu duruma dikkat çekmek için düzenlenmiştir. Gelinen nokta için sizler ne dersiniz?…

 

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz