Yoğun bakım tedavi bedellerinin ödenmesiyle ilgili duyuru soruları..

/ 2 Temmuz 2015 / 1.600 views / yorumsuz

SGK

01.07.2015 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “YOĞUN BAKIM TEDAVİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ DUYURU” ile ilgili olarak;

Duyurunun mealinin yapılması önemli hale gelmiştir.

1- 08.2015 tarihinden önce tescili olmadığı için 2. Ve 3. Basamak hastaları 112 sevkleri ile kabul eden hastanelere ödeme hastanın teşhis basamağına göre mi yapılacak?

Kanaatimce; 01.08.2015 tarihinden önceki ödemeler hastanın teşhis basamağına göre yapılacak manası çıkıyor.

2- 08.2015 tarihinden önce tescili olmadığı için kesinti yapılan hastanelere kesintileri geri ödenecek mi? Yoksa bu durumda olanlar hukuki yol ile mi kesilen ücretlerini geri alabilecekler?

Kanaatimce; Hukuk gözüyle bakarsanız ödeme yapılmayacak tarih (01.08.2015) ve bu tarih itibarı ile koşul belirtildiği için önceki tarihli kesintiler geri ödenecek gibi anlaşılıyor…

3- 08.2015 tarihinden itibaren tescilini fiziki nedenler ile (bina imar koşulları vs) tamamlayamayan hastanelere ödeme 1. basamak yoğun bakım fiyatları üzerinden mi yapılacak?

Kanaatimce; İleri de yapılacak kesintilere göre her bir sağlık işletmesi için ayrı ayrı hukuki işlem takibi gerektirebilir.

4- 08.2015 tarihinden itibaren tescilini fiziki nedenler ile (bina imar koşulları vs) tamamlayamayan hastanelere 112 ile sevki yapılan ve 2. Yada 3. Basamak teşhisli hastaların ödemeleri son duyuruya göre 1. basamak üzerinden yapılacak ise de ve her ne kadar SUT hükümlerine göre hastalardan fark ücreti alınamaz denilmesine rağmen özel hastanelerin tüzel kimlikleri nedeniyle Ticaret Kanunundan doğan haklarından dolayı ve yasaların; yönetmelik, genelge, tebliğ vb hukuki belgelerden üstün olmasından kaynaklı olarak bu hastalardan fark ücreti alınabilir mi?

Kanaatimce; Yasal olarak tüzel kimliklerin ticari faaliyetlerine kısıtlayıcı hüküm konulması acil teşhis gerektiren haller dışında olamaz. Çünkü yoğun bakım da tedavi gören hasta; teşhisi yapılmış, daha detaylı, özenli tıbbi koşullarda bakımı yapılan hasta olduğundan,  hastaya yapılan tıbbi işlemleri kısıtlayıcı ödeme şartları bireysel hasta haklarını kısıtladığı için konulamaz…

5- “Sağlık Bakanlığınca seviyelendirme ve tescil işlem süresi uzatılsa dahi…” denilerek yapılan kısıtlama; Anayasa ile 3359 sayılı Kanun çerçevesinde sağlık hizmetlerini düzenleme yetkisi Sağlık Bakanlığı’na verildiğinden dolayı yasalar ile çelişkili değil mi?

Ayrıca 01.08.2015 tarihinden önce yoğun bakım tescili olan ve 112 sevki ile tescili olduğu yoğun bakım basamağından bir üst basamakta hasta kabul edip 01.08.2015 tarihinden önce SGK tarafından ücret kesintisi olan hastanelerin de durumlarını ayrı değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

Seviye; hastanın belirtileri doğrultusunda teşhis edildiği yoğu bakım basamağı olup tescil ise hastane yoğun bakım ünitesinin belirlenen kriterleri taşıdığını gösteren yetkili Bakanlık tarafından verilen onaydır.

Öncelikli hak, hasta hakları olduğunu hatırlayarak ve hastanın teşhis edildiği basamağa uygun tedaviyi yapabilen özel sağlık kuruluşuna, hasta Sağlık Bakanlığı 112 Komuta Merkezi tarafından da onaylanarak  gönderildiğine göre ödemelerin hastanın teşhis basamağına göre yapılmasının hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum.

Denetim sorumluluğu olan Bakanlığa bağlı 112 biriminin bu hastayı sevk etmesi de hukuken özel sağlık kurumunu haklı duruma getiren gözden kaçmaması gereken bir husustur.

Hukuki olarak hak arayışına girmeden öncelikle oluşan sorularımızı arz eder, iyi çalışmalar dilerim.

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz