Tıp; Modern Mi, Bilimsel Mi, Gelenekesel Mi?

/ 8 Mayıs 2019 / 1.175 views / yorumsuz
Tıp; Modern Mi, Bilimsel Mi, Gelenekesel Mi?

Tıp; bir bilimdir. Süslü takılar eklenerek ticari ürün haline getirilmemelidir…

Günümüzde sağlıklı yaşam bilinci yükseldikçe “Tıp” ile ilgili farklı tanımlamalar ile karşı karşıyayız,

Bilimsel Tıp, Geleneksel Tıp ve Modern Tıp denilerek kafalarımız daha çok karıştırılıyor aslında…

Bazıları da Batı Tıbbı veya Doğu Tıbbı diyorlar…

Gerçek Tıp; doğuda daha az batıda daha çok iyileştirmez…

Gerçekte ise hastalık veya sağlıklı olma hali var…

Hekim gözlüğüyle baktığımızda da ise hastalık yok, “hasta vardır…”

Çünkü aynı hastalık farklı bireylerde farklı şikâyetler ile karşımıza gelebiliyor.

Bu noktadan bakılınca da gözüken şudur; Yapılan spekülasyonlar ile

  • Kafalarımız karıştırılarak  “sağlık” ticari bir ürün olarak bizlere sunulmakta ve
  • Bizler de sağlığa para harcayan tüketiciler haline gelmekteyiz…

Adı ne olursa olsun bizim ihtiyacımız olan; sağlıklı olmak veya şifa bulmak için yapılan teşhis ve tedavilerdir…  Kafalarımızı karıştırmaya gerek yok…

Farklı isimlerle söylenen Tıp tanımlarına baktığınızda ise haklılığımızı göreceksiniz…

Tıp;

İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları tedavi etme, hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır.

Geleneksel Tıp;

Kanıta ve bilimsel metotlarla yapılan araştırma ve ölçüm yöntemlerinin kullanılmadığı, fiziksel ve ruhsal hastalıkların iyileşme belirtileri ile takip edildiği dönemlerde, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan usta-çırak ilişkisi gibi deneysel bilgiye dayalı olarak geliştirilmiş tıbba verilen isim…

Alternatif, İntegratif, Tamamlayıcı Tıp da deniliyor.

Bilimsel tıbbı; destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir, diye de tıp literatürlerinde yerini almakta…

Yani olabilir ama tedavi de olmazsa olmazın yerine geçemez uygulamalardır…

Bilimsel Tıp;

Geçmişte ulaşılan sağlık bilgisi üzerine son 400 yılda artan deneysel-bilimsel çalışmalar sayesinde hastalıkların oluşması ve sonlanması arasındaki tüm sürecin veriye dayalı teşhis ve tedavi yöntemlerinin bulunmasıdır, Bilimsel Tıp.

Kanaatimce Bilimsel Tıp ile Modern Tıbbı da birbirinden ayırmak gerekiyor,

Bilimsellik; uzun uğraşlı ve maliyetli çalışmaların sonunda elde edilen tıp bilgileridir…

Belki de piyasalaşmadan, ticarileşmeden önceki son noktadır…

Modern Tıp;

Bilimsel Tıbbın geldiğimiz noktada bulunan ileri bilgi ve teknoloji seviyesini de kullanarak bilimsel rehberlerle donatılmış, akretidasyon ve performans sistemiyle organize edilmiş hali ise “Modern Tıptır.”

Bir bilim dalı; yeni bilgiler içerebilir, güncel yaklaşımları olabilir ama modern ya da klasik olamaz…

Modern tanımlaması teşviki getirir, tüketimi artırır…  

Bilimsel tıp bilgilerini; yüksek konfor içeren davetkâr binalarda, ulaşılması yüksek maliyetler ile üretmek ne derece etiktir?…

 “Tıp” tanımına eklediğimiz bilimsel, geleneksel, modern, doğu veya batı nitelemeleri dünya üzerindeki piyasa ekonomilerinin etkisi altında medikal bürokrasinin yaptığı düzenlemelerin sonucudur.

Avusturyalı filozof ve toplum eleştirmeni Ivan Illich tarafından yayınlanan bilgiler, yorumlarımızı desteklemektedir. Illich’ee göre  “Çağdaş toplumda eğitim, sağlık, ulaşım gibi gereksinmeler bürokratik refah devletinin bu hizmetleri yerine getirmekle yükümlü kurumları aracılığıyla karşılanmaktadır.

Eskiden insanların doğal çevre ilişkileri içerisinde karşıladıkları temel gereksinmeler, çağdaş toplumda “bilimsel olarak” üretilmiş hizmetlerin tüketilmesine indirgenmektedir. Ancak kurumsallaşmış hizmetlere olan bağımlılık bireysel yetkinliğe zarar vermekte, bireyi yeterli karar verme gücünden yoksun bırakmakta, onu kendi dışında oluşturulan hizmetlerin pasif tüketicisi haline getirmektedir.”

Öyleyse bırakın “Tıbbı” modern ya da geleneksel diye ayırmayı… Bunların hepsi tıbbın ticarileşmesidir.

Şu anda başvuracağımız tıp, bilimsel tıp olmalıdır.  

Geçmiş tıp tecrübelerini de bilimsel zeminde değerlendirip faydalı olanlarını kullanmak faydadır.

Önemli olan aklımızı kullanıp “Tıp Ekonomisinin”  bir tüketici öğesi olmamaktır…

Tıp; bilimdir, ticari meta olamaz, olmamalıdır….

Dr. Feza Şen

0 532 277 88 27

Mail:   fezasen@megamed.org   &   info@fezasen.com

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz