Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Sağlık Bakanlığından Hekimlerde 60 Yaş Çelişkisi... - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

Sağlık Bakanlığından Hekimlerde 60 Yaş Çelişkisi…

/ 13 Nisan 2014 / 1.431 views / yorumsuz

263_1Sağlık Bakanlığı 21.03.2014 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Sunan Kuruluşlar Hakkında Yönetmeliklerde yaptığı değişiklik ile 60 yaşını aşan hekimlerin kadro dışı çalışması konusunda çelişkili bir duruma imza attı diye düşünüyorum…

A. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5. Maddesinin e bendinin 3. Fıkrası ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Sunan Kuruluşlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 1. Maddesinin 4. Fıkrasında 60 yaşını aşan hekimlerin durumunu aşağıdaki gibi tanımlandı.

“Yaş haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından altmış yaşını doldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.”

 Bu tanıma göre” kamu kurumundan altmış yaşını doldurduktan sonra emekli olmuş hekimlere kadro dışı çalışma hakkı getirildi.”  

  B. Fakat aynı yönetmelikler ile “İstisnai Tabip Çalıştırılması”  diye farklı bir tanımlama daha getirildi.

Bu tarif ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 9. Maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Sunan Kuruluşlar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 12. Maddesinde “İstisnai Tabip Çalıştırılması” şöyle tanımlandı.

31.12.2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu geçici çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin başka özel hastaneye başlamak istemesi halinde de aynı şekilde kadro dışı geçici çalışabilir.

Bu maddeye göre de “31.12.2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan hekimlere de kadro dışı çalışma hakkı getirildi.

İstisnai hekim çalışması tarifinde yaş sınırı olmaması yönetmeliğin diğer maddesindeki 60 yaş sınırı ile getirilen kısıtlamanın boşluğa düşmesine sebep oluyor…

Bilmece gibi düzenlenen yönetmelik ile bir maddede şarta bağlanan hak, diğer madde ile şart olmadan tanımlanıyor ve çelişki doğuyor.

Buna göre;

  1. 58 yaşında kamudan emekli olan,  21.03.2014 tarihi itibarı ile 60 yaşını doldurmamış ve hiçbir özel sağlık kurumunda kadrolu çalışmayan Dr. Hasan Bey İstisnai Tabip Çalıştırılması maddesine göre kadro dışı çalışma hakkına sahip olurken;Kamu kuruluşlarından 60 yaşını doldurmadan emekli olduğu için bu hakkını kaybetmiş mi oluyor???
  2. Yönetmelik değişikliği ile anlaşılması gereken 60 yaş sınırı getirilen emeklilik durumu kamu kurumlarından olan emeklilik ise eski adı ile Bağkur yada SSK’dan emekli olan (sadece muayenehanesi olanlar ile iş yeri hekimliğinden emekli olan) hekimlere tanınan farklı bir hak olur ki;  Bu durum  aynı yaşta  olup  farklı kurumlardan  emekli olan  hekimlere zıt haklar tanınması durumudur; bu hal ne kadar yasaldır???
  3. Yönetmelikte “ kamu kurumlarından 60 yaşını doldurarak emekli olan tabipler” denilerek getirilen kısıtlama ile bilmece oluşuyor ve hukuki bir boşluk doğmuş olmuyor mu???

Yapılan bu değişiklik ile 31.12.2013 tarihinden önce kamu kurumlarından 60 yaşını aşmadan emekli olan hekimlerin hukuki yollarla kadro dışı geçici çalışma haklarını araması gerekiyor..

Öncelikle bulunduğu yerlerdeki İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı başvuru yaparak konuyu sorgulamaları ve menfi cevap almaları durumunda ise  hukuki yollara başvurmalarını öneriyorum…

Yönetmelik değişikleri sonrasında bir de yönetmelik açıklaması yapılmasına alışan özel sağlık sektörü bu durum hakkında da öncelikle bir açıklama bekliyor…

Merak edilen bir soru da şu; her iki madde kapsamından faydalanacak olan  hekim  sayısı  nedir ???

Saygılarımla..

Dr. Feza Şen

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

0 532 277 88 27

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz