Özel sağlık sektörüne acil tepki önerisi

/ 15 Ekim 2009 / 484 views / yorumsuz

Hasta Katılım Payının kamu ile özel sunucular arasında eşit belirlenmediği bu durumda; OHSAD tarafından yapılan toplantıda da düzenlenen anket neticesi, “Özel Sağlık Yatırımcıları tepki verilmesi konusunda hem fikirdir.”

Tepki olarak kısa vadede ve daha uzun zamanda verebileceğimiz tepkiler vardır.

Mevcut durumda, neler yapabiliriz diye teknokratik bakış açısı ile bakmamız gereklidir.

 

Verilen “tepki ile hastalarımızın da mağdur edilmemesi gerekliliği”;

Tüm Özel Sağlık Sunucuları’nın kabul ettiği bir durumdur.

 

Başımıza gelenlerin başında;

“Kamu ile anlaşma yaparken yaşadığımız heyecan neticesinde içeriğine odaklanmadan imzaladığımız SGK Hizmet Alım Sözleşmesi gelmektedir “ diye düşünüyorum.

 

Bu sözleşmenin ilgili maddeleri net olarak Özel Sunucuların aleyhinedir.

4.7. maddesi “Sağlık hizmeti sunucusu, Kurumun ücret ve koşullarda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak değişiklikyapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere Kurumca belirlenecek süreler içinde aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.”

Ve 6.7. maddesi “Sözleşmesi fesih edilen sağlık hizmeti sunucusu; hiçbir şekilde zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.” Demektedir.

 

Hemen yapabileceğimiz ve hastalarımızı da mağdur etmeyecek tepki için önerimi Tüm Özel Sağlık Yatırımcılarına sunarım. Önerim şudur.

 

2010 yılı için yapılacak SGK Hizmet Sözleşmelerini imzalayana kadar; ivedilikle,

Özel Sağlık Kuruluşları olarak münferiden değil,

Bağlı bulunduğumuz Özel Sağlık Kuruluşları Dernekleri aracılıyla

Halen uygulanan SGK Hizmet Sözleşmesinin eşitliği bozan, tek taraflı uygulamaya yönelik bu maddeleri ve sözleşmenin tamamı için iptal davası açalım.

Gerekirse bu SGK Hizmet Sözleşmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürelim…

 

İvedilikle yapılması için engel görülmeyen bu çalışma ile kural koyucu otorite, Özel Sağlık Kuruluşlarının tek vücut olduğunu algılayabilir.

 

Dr. Feza Şen

Sağlık Yönetim MBA

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

Sağlık İşletmecisi

0 532 2778827– fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz