Gözümüze Dokunmayın Sektör Toplantısı Sonuçları

/ 18 Ağustos 2013 / 648 views / yorumsuz

263_1Toplantı 16. Ağustos 2013 günü Taksim Green Park Otel’de Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Dr. Feza Şen moderetörlüğü’nde yapıldı.

Toplantıya Avrupa Göz Hastanelerinden Prof. Dr. Ömer Kamil Doğan, OHSAD Yönetim Kurulundanİsmet Karakaya ve Dr. Murat Yonguç, Medical Park Hastaneleri Grup Muhasebe Müdürü Serdal Serin ve Özel GOP Hastanesi Operasyonel Birimler Koordinatörü Ömer Kurnaz konuşmacı olarak katıldılar.

Ülkemizde sunulan özel göz sağlığı hizmetinin yaklaşık % 80’ini sunan Özel Sağlık Kurumu Temsilcileri’de toplantıya katılarak interaktif bölümde görüşlerini ifade ettiler.

SUT değişimi ile Göz Hekimlerinin günlük 60 olan muayene sınırı 40’a indirilmiş, katarakt operasyonu yapan hekimlerin ameliyat yapmaları durumunda 30 dk mesailerinden düşülmesi sonrası hasta kabul edebileceği ve katarakt ameliyatı olan hastalara ilk 6 ay içinde Lazer Kapsulektomi + sineoşiotomi (yag lazer) yapılması halinde aynı kurumda ise ücretin ödenmeyeceği farklı kurumda ise ücretin mahsup edilmesi karara bağlanmıştı.  Ayrıca da katarak operasyon ücretlerinde bir miktar artış sağlanmıştı.

Toplantıda 01.08.2013 günü Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan Göz Hastalıklarını ilgilendiren değişiklikler ve getireceği olumsuz koşullar tartışıldı ve SUT değişimleri madde madde ele alındı.

Toplantının Sonuçları:

1.       Göz alanında yapılan SUT değişikliği akabinde Ülkemizde faaliyet gösteren bir Göz Hastaneleri Grubunun sahibi tarafından basında yapılan açıklamaların etik olmadığı, kendisi hekim olmayan birinin hastaları yanıltabilecek ifadeler ile basın açıklaması yapmasının ve göz alanında faaliyet gösterilen diğer sağlık kurumlarında sunulan göz hizmetleri hakkındaki yanıltıcı ifadeleri kullanmasının doğru olmadığı ve sektörü yansıtmadığı deklare edildi.

 

2.       Kamu tarafından sunulan hizmetlerde sınır koymayan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Özel Sağlık Kurumlarına sınır koymasının taraflı ve hakkaniyetli olmadığı görüşü ifade edildi.

 

3.       Yatırım olarak en pahalı, muayene olarak en uzun süreyi alan Göz Muayenesi için SUT’ta ödenen bedelin diğer muayene ücretlerine göre neden daha düşük olduğunun bugüne kadar anlaşılamadığı belirtildi.

 

4.       Yapılan değişimlerin tıbbi gerekçelere dayanıp dayanmadığı ve Göz alanında yapılan değişimlerde Türk Ophtalmoloji Derneği’nin görüşü alınıp alınmadığı sorgulandı.

 

5.       Yag Lazer uygulaması ile ilgili yapılan değişimlerin tıbbi açıdan tam doğruları yansıtmadığı, adı geçen operasyonun katarak operasyonu olan bir hastaya ameliyat sonrası yapılabileceği gibi yıllar sonra da yapılabileceği ve yeni uygulamanın kötü kullanımı halinde katarakt operasyonu yapan sağlık kurumunun mağdur olacağı toplantıya katılan göz hekimlerince kati olarak belirtildi.

 

6.       Uzlaşma ile sorunların çözülmesi için OHSAD bünyesinde sektörel çalışma yapılması kararlaştırıldı.

 

7.       Ülkemizde yer alan Göz Hastaneleri ve Göz Merkezlerinin sivil toplum olarak hareket edebilmeleri için OHSAD bünyesinde Göz Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kurumlarının bir çalışma komitesi kurabilecekleri, bu gerçekleşmediği takdirde sivil toplum olarak örgütlenebilecekleri görüşü benimsendi.

 

8.       Her durumda müzakereler devam ederken hukuki olarak gerekli davaların açılarak hukuki platformlarda da hak aranması gerektiği karara bağlandı ve toplantı sonuçlarının deklare edilmesi kararlaştırıldı. 

Saygılarımla…

Dr Feza Şen

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

0 532 277 88 27

fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz