“E-Nabız” Başarısı “E-Sağlık” İle Taçlandırılmalıdır.

/ 11 Ağustos 2020 / 425 views / yorumsuz
“E-Nabız” Başarısı “E-Sağlık” İle Taçlandırılmalıdır.

Avrupa ülkelerinde sağlık bütçesinin %70’i kronik hastalıkların tedavisi için ayrılmakta…

Sağlık sistemleri ne kadar gelişse de “koruyucu ve önleyici hizmetler hususunda istenen başarı ne kadar yakalanmıştır” sorusu ise her zaman cevap arayacak soru…

Ayrıca yaşlı ve yalnız yaşayan nüfusun artması ile evde sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç da artmakta…

Bu neticelerin ortak çözüm noktası ise “e-sağlık” uygulamalarıdır.

 

Geleceğin sağlık iş modelinin “e-sağlık” olacağını her platforma ifade ediyoruz.

E-sağlık= teletıp, mobil sağlık, dijital hastane, big data ve robotik uygulamaları kapsayan başlıktır.

 

Düzenli olarak kan testi yaptırması gereken, fakat tek başına evinden çıkamayan yaşlı bir hastanın yanında bir refakatçiyle evinden hastaneye gitmesi, zaman ve mali açıdan bir külfettir.

Şimdi bir an düşünelim; bu hasta aynı testleri, evde mobil bir test cihazıyla yapıp, telefonu aracılığıyla hekimine gönderebilirse, hem hasta hem de sağlık kurumu bu e-sağlık hizmetlerinden zaman ve mali açıdan yarar sağlar. Diğer taraftan hastanede beklemek yerine, evinde sağlık hizmeti alan hastanın konforu ve memnuniyeti daha iyi olur.

 

Bu model dünya ülkelerinde var mı diye baktığımız da ise Hollanda’da örnek bir uygulama görüyoruz.

Doç. Dr. Taşkın Kılıç; 2016 yılında, Dünya Sağlık Örgütü, Hollanda Sağlık Bakanlığı Raporları ile yapılan akademik çalışmaları Hollanda’da incelemiş olup modeli “best practice” olarak nitelemektedir.

  • Araştırma sonucunda Hollanda’da e-Sağlık sisteminin “cildiye, göz ve mental hastalıklar kliniği ve evde sağlık bakımında aktif olarak kullanıldığı, sistemi kullanan kliniklerde hastaların büyük bir çoğunluğunun birinci basamakta tutulduğu görülmüştür.

 

  • “e-sağlık” sayesinde hastalar; sağlık kurumları ile zaman ve mekân sınırı olmadan temas kurabilmekte ve hizmet alabilmektedirler. Örneğin, tele-tıp sistemi ile bir Psikiyatrist hafta sonu evinden video konferans sistemi ile terapi seansı verebilmektedir.

 

  • Ayrıca hasta, kendine yakın bir sağlık kuruluşuna ve/veya hekime bağımlı olmayacak, ulusal düzeyde bütün hekimlere muayene olabilecektir. Bu sayede kendi bölgesindeki hekimin randevu süresi uzunsa, hiç beklemeden diğer bölgelerden de aynı sağlık hizmetini alabilecektir.

 

  • Hollanda’da; aile hekimi kendisine başvuran cilt hastasının sorunlu bölgesinin görüntüsünü dermoskopla kaydedip, tele-tıp sistemi ile Cildiye uzmanına gönderebilmektedir. Bu sayede cilt hastalarının %74’ü uzman hekime gitmeye gerek kalmadan teşhis edilebilmektedir.

 

“e-sağlık” ekonomik bir sağlık hizmetidir…

Sağlık hizmetlerinin maliyetlerini artıran en önemli gider ise sağlık personeli giderleridir.

Sağlık personellerinin hem eğitim süreleri çok uzun hem de eğitim maliyetleri çok yüksektir.

Kronik hastalıkların artışı, nüfusların yaşlanması ve son zamanlarda öngörülmesi mümkün olmadan yaşanan Corona pandemisi gibi durumlarda hekime ihtiyaç daha da artmakta iken sağlık personeli işgücü ise aynı oranda artmamaktadır.

  • Sağlık hizmetlerinin ekonomik olmasının yolu ise sağlık personellerinin dinamik kullanılmasıdır.

 

Yüz yüze yapılan sağlık hizmetlerinin; hem sağlık giderlerini finanse eden devlet ve sigorta sistemlerine getirdiği ekonomik yük daha fazladır hem de bireylerin sağlık hizmetine ulaşırken (ulaşım, konaklama vb.) ceplerinden yaptıkları harcamaları da beraberinde getirmektedir.

 

Artan maliyetlere çözüm arayan gelişmiş ülkeler hekim ve sağlık personelinin yüz yüze hizmet vermesinin fiziksel olarak zorunlu olmadığı (Ameliyat, invaziv girişim vb hariç) bazı alanlarda ekonomik olarak daha avantajlı olan “e-sağlık” uygulamalarını başlatmışlardır.

  • Bu sayede Hollanda’da sağlık harcamalarında %50’ye varan oranlarda tasarruflar sağlanıp hasta bekleme süreleri azalmış ve hizmete ulaşım kolaylaşmıştır.

Buradan hareketle e-sağlık daha ekonomik bir hizmet dersek yanlış olmaz…

Ülkemizde e-sağlık; “e-NABIZ” ile kolaylıkla uygulanabilir…

Zaman teknoloji çağıdır ve konforu artırmak adına tüm teknolojik imkânlar kullanılmalıdır.

Hastalık hali ise teknolojiye dayalı konforun yaşanması gereken özellikli bir durumdur.

Ülkemizde de teletıp, dijital hastane, mobil sağlık uygulamalarının zamanı gelmiştir.

E-nabız ile ülkemiz sağlık kuruluşları ile hastaların buluşacağı mükemmel bir dijital platform da vardır.

Uygulama için gerekli olan mevzuat değişiklikleri hızla gerçekleştirilmeli ve uygulanmalıdır.

E-nabız başarısı,”e-sağlık” uygulamaları ile taçlandırılmalıdır…

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz