Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Ameliyatlara, Konsey Kararı… » Dr. Feza ŞEN - Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

Ameliyatlara, Konsey Kararı…

/ 7 Eylül 2021 / 414 views / yorumsuz
Ameliyatlara, Konsey Kararı…

“Türkiye’de bir ilk: Hastanede yapılan ameliyatlara konsey karar veriyor”

Basında yer alan ve tıp camiasının üzerinde müzakere etmesi gereken bu haberi önemsemeliyiz…

 

Habere göre; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ekim 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arasında, ameliyat olması gereken 1.511 hastanın dosyaları tıbbi konsey tarafından incelendi.

 • 511 hastanın 720’sinde ameliyata gerek görülmedi, yani ameliyat öncesi yapılan tıbbi değerlendirmeye göre hastaların % 48’inde ameliyata gerek duyulmadı ve bu hastalarda ameliyat dışı yöntemlerle tedavi gerçekleşti.

 

Öncelikle bu pilot çalışma için Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam hocamıza ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hekimlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Ayrıca Prof. Dr. Necdet Sağlam hocamızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumakta fayda var. Yapılan açıklamalardaki vurgular, sağlık hizmetlerinin planlanmasında önemli…

 • “Sağlık sistemindeki gereksiz harcamaları önlemek ve kaliteyi artırmak için tedavi ve ameliyatlarda denetim sistemi başlatıldı,
 • Bu konsey uygulamalarıyla hekimlerin ve hastaların denetlenebileceğini gösterdik, hekimlerimiz de bu uygulamadan çok memnun kaldı,
 • Tedavi veya ameliyat yöntemi denetimi, en doğru tanıyı en hızlı şekilde koymayı sağladı,
 • Uygulama ile hastaların farlı tıp branşlarını kapı, kapı gezmesine gerek kalmıyor,
 • Sağlık harcamaları her hastanede standart değil. Mesela malzeme kullanımında aynı ameliyat hastaneler arasında farklı fiyata çıkabiliyor, standart değil, bunun denetlenmesi lazım,
 • Gereksiz, aşırı, hatalı tedaviler ve ameliyatlar ile sağlık harcamaları arttı,
 • Doktor istediği, düşündüğü tedaviyi hastasına teklif ediyor, uyguluyor, malzeme kullanıyor, aşırı ve gereksiz tetkik istenebiliyor,
 • Bir hekim bir ameliyat önerdiğinde kamu bu ameliyatı denetlemiyor,
 • Tedavi esnasında hekimle hasta karşı karşıya kalıyor,
 • Biz burada “ön provizyon” ile gereksiz sağlık harcamalarının da önüne geçmeye çalışıyoruz,
 • Tedavi ve ameliyat yöntemi denetimi ve sağlıktaki değer artışı için yapılacak uygulamalar, hem hastanın hekime ve sağlık sistemine olan güvenini artırır hem de hekimin hastayı daha fazla sahiplenmesini sağlar,
 • Önceliğimiz, hastayı ve hekimi korumak…”

 

“Tıp Konseyleri” özendirilmeli, “Ameliyatlara Provizyon Uygulaması” teşvik edilmeli…

Son yıllarda birden fazla branşı ilgilendiren hastalıklarda “konsey” uygulaması yaygınlaşıyor.

Genellikle üniversite hastanelerinde rastlanan bu uygulama, büyük ölçekli özel hastanelerde de başarıyla uygulanıyor. Konseylerde amaç, hastanın tedavisi için en uygun kararı verebilmek.

Konseydeki uzmanlar, vakayı her açıdan mercek altına alıyor. Böylece hasta tek tek uzman gezmekten kurtuluyor. Hastalığı tüm boyutlarıyla araştırılan hasta, sağlığını ve kendini daha fazla güvende hissediyor, zamandan kazanıyor. Konseyler;

 • Bağlı bulunduğu bölümün hastalıklarını, ilgili vakaları, doğru tedavi aşamalarını ve tedavi sonrası süreci inceleyip en sağlıklı kararları alıyorlar.

 

“Değer Bazlı Sağlık” uygulamalarının zamanı geliyor mu?…

Şunu iyi bilelim ki, ülkemizde uygulanan sağlık sistemi, çok başarılı bir uygulamadır ve dünya ülkelerine örnek sağlık sistemidir.

 • Ama bu gerçek; bazı sorulara cevap ararken, geleceğin sağlık stratejilerini belirlerken bizleri rehavete sürüklememeli…

Öncelikle bu pilot çalışmanın sonucunu tıp stratejistleri ve sağlık ekonomistleri analiz etmeli, tıp hukuku uzmanları  “ön provizyon uygulamasını”  hekimlerin özen ve itina borçları açısından değerlendirmeli ve daha geniş platformlarda pilot uygulamalara izin verilmeli, sonuçları müzakere edilmeli…   

 

İlk adım olarak da bazı sorulara cevap arayarak başlayabiliriz…

 • Yılda 10 defa hastaneye başvuran bir toplum olduk, öncelikle bu sonuç daha nereye çıkacak?
 • Hastalar açısından “hasta güvenliği” mevcut sağlık sisteminde ne kadar önemseniyor?
 • “Hasta güvenliği” hususunda vatandaşlar ne kadar bilgili ve bilinçli?
 • Performans ve hak ediş bazlı çalışan bir sağlık sistemi ile sağlık giderleri nasıl yönetilecek?
 • Aciliyet arz eden durumlar hariç elektif ameliyatlarda neden ön provizyon alınmaz ki?

Hizmeti geliştiren “daha” sorusuna cevap bulmaktır…

Covid-19, tüm dünyada mevcut sağlık sistemlerini test etti.

Öncesinde de tüm dünya devletleri açısından tespit edilen sonuç; “sağlık harcamalarının kontrolünde etkinlik sağlanamaması nedeniyle sağlık sisteminin mali sürdürülebilirliği tehdit altındadır” gerçeği idi.

 

 1. Kalkınma Planında “Mali Sürdürülebilirlik” başlığı altında bu hususa dikkat çekilmiştir.. .
 • “Tedavi, yöntem ve işlemlerin geri ödeme kapsamına alınmadan yapılan maliyet-etkililik değerlendirmeleri yeterli düzeyde değildir.
 • Geri ödeme kapsamına alınan sağlık hizmetlerinin fazla olması, sağlıkta kullanılan teknolojinin ilerlemesi ve hizmetlere erişimin her geçen gün artırılmasının da etkisiyle sağlık harcamalarındaki artış üzerinde olumsuz bir etki oluşturmakta, sistemin finansal sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.”

 

“Sağlıkta Önder Ülke, Türkiye” gerçeğini daha ileriye taşımak için düşünme ve “daha” iyiyi bulma zamanı…

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz