Genel

Özel kurumlarda çalışan hekimler için yeni mevzuat düzenlenmesine ihtiyaç var…
Sağlık hizmeti; yasalar açısından farklı Bakanlıkların mevzuatına ve denetime tabi olduğu için geldiği nokta da sektöre özel yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuyor. Halen Özel Sağlık Kurumlarında kadrolu tam zamanlı çalışan hekimler..
Yoğun bakım tedavi bedellerinin ödenmesiyle ilgili duyuru soruları..
01.07.2015 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “YOĞUN BAKIM TEDAVİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ DUYURU” ile ilgili olarak; Duyurunun mealinin yapılması önemli hale gelmiştir. 1- 08.2015 tarihinden önce..
Özel hastanelerde çalışan hekimlerin düzenlediği serbest meslek makbuzları ya da faturalardaki kdv oranı %8 mi %18 mi olmalı?
5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 10 ile özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin fatura/SMB düzenleyebilmesinin uygunluğu, usul ve esasları tekrar gündeme taşındı. Bu konuda sektörde farklı uygulamalar olduğunu biliyoruz. Oysa..
Hekimlerden Fatura Karşılığı Hizmet Alımı Yapılması ???
Hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yapılabilmesi için yasa değişikliği yapıldı. Ve bu değişiklik 6645 sayılı Torba Kanunun 49. Maddesinde yayınlandı. Mevcut durumda hekimler, Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına göre; Özel Sağlık Kurumlarında..
Sağlık kurumları tabip ve diş tabiplerinin adli sicil kaydını sorgulayacak
Sağlık Bakanlığı muayenehane dahil bütün sağlık kuruluşlarında çalışan ve çalışacak tabip ve diş tabiplerinin adli sicil kaydının olup olmadığının sorgulanması hakkında yazı yayımladı...
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği birleştirilmiş son hali 11.03.2015
25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişiklikler işlenmiş son halidir...
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Duyuru-27.02.2015
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında duyuru yayımlandı...
18.02.2015 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel SUT
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Şubat 2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 18.02.2015 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel SUT için tıklayınız  ..
SGK SUT değişikliği ile ilgili basın açıklaması 18.02.2014
Sosyal Güvenlik Kurumu bugün Resmi Gazete’de yayımlanan SUT ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), 18/02/2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişikliğe gidilmiş olup, konu başlıkları aşağıda..
18.02.2015 SUT Değişiklik Tebliği yayınlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Şubat 2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...