Genel

Planlamaya hakkını veren yasalara hekimce bakış
Rasyonalist Doğal Hukukun kurucusu olan Hugo GROTIUS ’ a göre, doğal hukuk evrenseldir ve hukukun gerçek kaynağı insan aklıdır; doğal hukukun ilkeleri, matematik ilkeler kadar mutlak gerçekliği ifade eder. Hukuk..
Yarım Gün Sağlık Hizmetleri Sunumu Olurmu?
Aslında çalışma düzeninin tam gün adı ile tartışılması bile iyi düşünülmelidir. Kamuoyunun görüşüne açılan taslağın Bakanlığın üzerinde tartıştığı kaçıncı versiyon olduğunu bilmek lazımdır. Taslak aleni tartışmaya açılmadan önce yapılan görüşmelerde..
Özel sağlık kuruluşları neden fark almalı?
Sağlık hizmet sunumu tekel olmaktan çıkarılıp, farklı hizmet sunucularının yarışması sağlanmalıdır ki, böylece sürekli kalite artırımına ve maliyet azalmasına yönelik bir teşvik ortamı oluşacaktır. Hizmet sunucularının temelde farklı yapıda olması..
Open chat