01.04.2016 tarihinden geçerli SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden geçerli SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

SGK tarafından Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Hazırlanması/Akdedilmesi Yönetmeliğine dayanan 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak SGK Özel Sağlık Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yayınlandı. Sektörümüze hayırlı olsun....

Genel6.432 views1 yorum
Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik 26 Mart 2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Genel597 views0 yorum
Yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Sonrasında SGK Mevzuatı Açısından İnceletmeden Devir Almayın, Birleşmeyin… Yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Sonrasında SGK Mevzuatı Açısından İnceletmeden Devir Almayın, Birleşmeyin…

Şirket devir almalarında rutin olarak neler yapılması gerektiğini hukuk ve mali danışmanlarınız çok iyi bilirler… Oysa bizim burada dikkat çekmeye çalıştığımız konu SGK ile anlaşmalı sağlık hizmeti sunan kurumlarda devir..

Genel747 views0 yorum
SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 10.8 maddesi; 5510 sayılı kanun hükümleri ile çelişkilidir. SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 10.8 maddesi; 5510 sayılı kanun hükümleri ile çelişkilidir.

Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ile SGK arasında imza altına alınan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ ile uygulamaya konulan 10.8. “SHS’nin, acil serviste sunduğu..

Genel20.508 views0 yorum
2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Yeniden Düzenlendi 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Yeniden Düzenlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yeniden düzenlenerek yayımlandı...

Genel521 views0 yorum
Hekimler tacir mi yoksa hastane çalışanı mı yoksa serbest meslek mensubu mu? Hekimler tacir mi yoksa hastane çalışanı mı yoksa serbest meslek mensubu mu?

Bu soru Özel Sağlık Kuruluşları kadrolusunda görev yapan Şirket Ortağı Hekimler ile ilgili… 23.04.2015 tarihinde yayınlanan 6645 Sayılı Torba Yasa ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa..

Genel1.295 views0 yorum
Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması

Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması usulünün Ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuatlar açısından hekimlerin 4A’lımı yoksa 4B’li mi çalışması hakkında bilgilendirmek için..

Genel535 views0 yorum
Özel sağlık kurumlarında hekim çalışma usulleri analizi-Workshop Özel sağlık kurumlarında hekim çalışma usulleri analizi-Workshop

Hekimlik Hizmeti sunumunun Ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuatlar açısından geldiği son durum hakkında bir çalışma düzenledik. Amaç: Dünyanın en kutsal mesleği olan..

Genel637 views0 yorum
Danıştay Kararı ile İptal Edilen FTR Genelgesi Neticesi Oluşan Maddi Kaybın Boyutu ve Tazminat İstenmesi Danıştay Kararı ile İptal Edilen FTR Genelgesi Neticesi Oluşan Maddi Kaybın Boyutu ve Tazminat İstenmesi

10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no’lu Genelgenin İptali için Danıştay’a davalar açılmış ve bu davalar ret edilmişti. 2014/10 Genelge ile sorumlu idare tarafından yaptırılmak istenen..

Genel623 views0 yorum