Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik 26 Mart 2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Genel541 views0 yorum
Yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Sonrasında SGK Mevzuatı Açısından İnceletmeden Devir Almayın, Birleşmeyin… Yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Sonrasında SGK Mevzuatı Açısından İnceletmeden Devir Almayın, Birleşmeyin…

Şirket devir almalarında rutin olarak neler yapılması gerektiğini hukuk ve mali danışmanlarınız çok iyi bilirler… Oysa bizim burada dikkat çekmeye çalıştığımız konu SGK ile anlaşmalı sağlık hizmeti sunan kurumlarda devir..

Genel665 views0 yorum
SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 10.8 maddesi; 5510 sayılı kanun hükümleri ile çelişkilidir. SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 10.8 maddesi; 5510 sayılı kanun hükümleri ile çelişkilidir.

Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ile SGK arasında imza altına alınan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ ile uygulamaya konulan 10.8. “SHS’nin, acil serviste sunduğu..

Genel20.375 views0 yorum
2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Yeniden Düzenlendi 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Yeniden Düzenlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yeniden düzenlenerek yayımlandı...

Genel444 views0 yorum
Hekimler tacir mi yoksa hastane çalışanı mı yoksa serbest meslek mensubu mu? Hekimler tacir mi yoksa hastane çalışanı mı yoksa serbest meslek mensubu mu?

Bu soru Özel Sağlık Kuruluşları kadrolusunda görev yapan Şirket Ortağı Hekimler ile ilgili… 23.04.2015 tarihinde yayınlanan 6645 Sayılı Torba Yasa ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa..

Genel1.044 views0 yorum
Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması

Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması usulünün Ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuatlar açısından hekimlerin 4A’lımı yoksa 4B’li mi çalışması hakkında bilgilendirmek için..

Genel470 views0 yorum
Özel sağlık kurumlarında hekim çalışma usulleri analizi-Workshop Özel sağlık kurumlarında hekim çalışma usulleri analizi-Workshop

Hekimlik Hizmeti sunumunun Ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuatlar açısından geldiği son durum hakkında bir çalışma düzenledik. Amaç: Dünyanın en kutsal mesleği olan..

Genel560 views0 yorum
Danıştay Kararı ile İptal Edilen FTR Genelgesi Neticesi Oluşan Maddi Kaybın Boyutu ve Tazminat İstenmesi Danıştay Kararı ile İptal Edilen FTR Genelgesi Neticesi Oluşan Maddi Kaybın Boyutu ve Tazminat İstenmesi

10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no’lu Genelgenin İptali için Danıştay’a davalar açılmış ve bu davalar ret edilmişti. 2014/10 Genelge ile sorumlu idare tarafından yaptırılmak istenen..

Genel537 views0 yorum
İş Kazalarını Bildirmeyen Sağlık Kurumlarına SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanacak… İş Kazalarını Bildirmeyen Sağlık Kurumlarına SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanacak…

SGK, 23.04.2015 tarihinden itibaren iş kazası nedeniyle teşhis ve tedavi amacıyla Özel Sağlık Kurumlarına başvuran hastaların Özel Sağlık Kurumları tarafından SGK’ye bildirimini zorunlu tuttu ve bildirmeyenlere 2015 yılı için her..

Genel1.017 views1 yorum