2008 SUT yayınlanması öncesinde maliyet etkililik analizi ile özel sağlık 2008 SUT yayınlanması öncesinde maliyet etkililik analizi ile özel sağlık

Sağlık sektörü finansmanı, sigorta primleri ve vergilerden oluşan fon ile yapılmaktadır. Yani sigorta primlerini hizmeti kullananlar ödemekte iken, genel vergilerden oluşan bütçeden de sisteme katkı yapılmaktadır. Sigortacılık mantığı ile bakarsak..

Genel401 views0 yorum
Özel sağlık kurumlarının kamu menfaatine ürettiği değer yılda “2,56 katr Özel sağlık kurumlarının kamu menfaatine ürettiği değer yılda “2,56 katr

Özel Sağlık Kurumları yılda kamu menfaatine 1,95 katrilyonu SSK ve stopaj primi olmak üzere binalarının kira bedelleri ile birlikte toplam 2,56 katrilyon değer üretmektedir. Ülkemizde kurulu bulunan Özel Sağlık Kuruluşları..

Genel410 views0 yorum
2008 SUT fiyatlarına ramak kala sürdürülebilirlik ve kamu yararı 2008 SUT fiyatlarına ramak kala sürdürülebilirlik ve kamu yararı

1 Temmuz itibarı ile kanun yapıcı hastadan alınan fark ücrete sınırlama getirmiş ve devletin bu hizmet için ödediği SUT listesindeki fiyatın % 30 unu geçmeyecek şekilde fark ücretine izin vermiştir...

Genel435 views0 yorum
Neyin % 30’u ve Yeni Sağlık Hizmet Bedelleri Neyin % 30’u ve Yeni Sağlık Hizmet Bedelleri

Çıkan kararname ile özel kuruluşlarımıza tanınan fark % 30 olarak belirlenmiştir ama uygulamanın nasıl olacağı belli değildir. Kanunla özel sağlık işletmelerinin alacağı farkları belirleyen maddenin yürürlülük tarihi ise kanunun yayını..

Genel424 views0 yorum
Planlamaya hakkını veren yasalara hekimce bakış Planlamaya hakkını veren yasalara hekimce bakış

Rasyonalist Doğal Hukukun kurucusu olan Hugo GROTIUS ’ a göre, doğal hukuk evrenseldir ve hukukun gerçek kaynağı insan aklıdır; doğal hukukun ilkeleri, matematik ilkeler kadar mutlak gerçekliği ifade eder. Hukuk..

Genel427 views0 yorum
Yarım Gün Sağlık Hizmetleri Sunumu Olurmu? Yarım Gün Sağlık Hizmetleri Sunumu Olurmu?

Aslında çalışma düzeninin tam gün adı ile tartışılması bile iyi düşünülmelidir. Kamuoyunun görüşüne açılan taslağın Bakanlığın üzerinde tartıştığı kaçıncı versiyon olduğunu bilmek lazımdır. Taslak aleni tartışmaya açılmadan önce yapılan görüşmelerde..

Genel399 views0 yorum
Özel sağlık kuruluşları neden fark almalı? Özel sağlık kuruluşları neden fark almalı?

Sağlık hizmet sunumu tekel olmaktan çıkarılıp, farklı hizmet sunucularının yarışması sağlanmalıdır ki, böylece sürekli kalite artırımına ve maliyet azalmasına yönelik bir teşvik ortamı oluşacaktır. Hizmet sunucularının temelde farklı yapıda olması..

Genel460 views0 yorum