Genel

2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Yeniden Düzenlendi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yeniden düzenlenerek yayımlandı...
Hekimler tacir mi yoksa hastane çalışanı mı yoksa serbest meslek mensubu mu?
Bu soru Özel Sağlık Kuruluşları kadrolusunda görev yapan Şirket Ortağı Hekimler ile ilgili… 23.04.2015 tarihinde yayınlanan 6645 Sayılı Torba Yasa ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa..
Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması
Hekimlik Hizmet Alımı – Hekimlerin Fatura Karşılığı Çalıştırılması usulünün Ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuatlar açısından hekimlerin 4A’lımı yoksa 4B’li mi çalışması hakkında bilgilendirmek için..
Özel sağlık kurumlarında hekim çalışma usulleri analizi-Workshop
Hekimlik Hizmeti sunumunun Ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuatlar açısından geldiği son durum hakkında bir çalışma düzenledik. Amaç: Dünyanın en kutsal mesleği olan..
Danıştay Kararı ile İptal Edilen FTR Genelgesi Neticesi Oluşan Maddi Kaybın Boyutu ve Tazminat İstenmesi
10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no’lu Genelgenin İptali için Danıştay’a davalar açılmış ve bu davalar ret edilmişti. 2014/10 Genelge ile sorumlu idare tarafından yaptırılmak istenen..
İş Kazalarını Bildirmeyen Sağlık Kurumlarına SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanacak…
SGK, 23.04.2015 tarihinden itibaren iş kazası nedeniyle teşhis ve tedavi amacıyla Özel Sağlık Kurumlarına başvuran hastaların Özel Sağlık Kurumları tarafından SGK’ye bildirimini zorunlu tuttu ve bildirmeyenlere 2015 yılı için her..
İşverenlere Hapis Tehlikesi
İşverenler dikkat! Yapacağınız ufak bir hata size pahalıya patlayabilir. Özellikle de ücret bordrolarında çalışanın maaşının olduğundan düşük gösterilmesi hapis cezasına bile neden olabiliyor. Ağustos ayında yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)..
Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ güncel hali
16 Ağustos 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ işlenmiş güncel hali...
2015-19 SGK genelgesi yayınlandı ve şirket ortağı hekimler 4 b (Bağkur’lu)  sayılıyor….
Konu ile ilgili olarak SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015/19 no’lu Genelgeyi yayınladı. Ve genelge içeriği çeşitli soruları da beraberinde getirdi… Hatırlayacağınız gibi: 23.04. 2015 itibarı ile yayınlanan 6645..
Şirket ortağı hekimleri bağkur 4 b’li kabul eden genelge yayınlandı…
Şirket ortağı olan ve özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler; 2015-19 sayılı genelge ile bağkur 4 B’li kabul edildi. “6645 sayılı Kanunun 49. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen 10.Ek Madde..