Genel

Özel sağlık kuruluşları arasındaki kadro dışı geçici çalışma sınırlandı! Özel sağlık kuruluşları arasındaki kadro dışı geçici çalışma sınırlandı!

25.08.2016 tarihinde 29812 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ek 5. Maddenin e bendinin (1) numaralı alt bendi ile (i) bendinde yer alan kadro dışı..

Genel1.554 views0 yorum
50 Yılın Ardından Hayat Çarkımıza Bakalım… 50 Yılın Ardından Hayat Çarkımıza Bakalım…

Bugün 50”nci yılımı tamamladım ve bu hayat yoluma hangi çıkışından veda edeceğimi bilmediğim şekilde devam ediyorum… Herkesin bir hayat çarkı var… Hayat çarkınızın sıkıntısız dönmesi ve hayatınızın yolunda gitmesi için..

Genel80.269 views0 yorum
Hekimlerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlenecek Tebliğ Taslağının Değerlendirilmesi… Hekimlerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlenecek Tebliğ Taslağının Değerlendirilmesi…

Değerli Sağlık Sektörü Temsilcileri; Maliye Bakanlığı tarafından 293 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı tartışmaya açıldı. Geçtiğimiz Nisan ayında 5510 sayılı Kanunun Ek 10. maddesinde yapılan düzenleme ile Özel..

Genel1.277 views0 yorum
01.04.2016 tarihinden geçerli SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden geçerli SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

SGK tarafından Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Hazırlanması/Akdedilmesi Yönetmeliğine dayanan 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak SGK Özel Sağlık Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yayınlandı. Sektörümüze hayırlı olsun....

Genel7.671 views1 yorum
Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik 26 Mart 2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Genel730 views0 yorum
Yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Sonrasında SGK Mevzuatı Açısından İnceletmeden Devir Almayın, Birleşmeyin… Yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Sonrasında SGK Mevzuatı Açısından İnceletmeden Devir Almayın, Birleşmeyin…

Şirket devir almalarında rutin olarak neler yapılması gerektiğini hukuk ve mali danışmanlarınız çok iyi bilirler… Oysa bizim burada dikkat çekmeye çalıştığımız konu SGK ile anlaşmalı sağlık hizmeti sunan kurumlarda devir..

Genel944 views0 yorum
SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 10.8 maddesi; 5510 sayılı kanun hükümleri ile çelişkilidir. SGK Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 10.8 maddesi; 5510 sayılı kanun hükümleri ile çelişkilidir.

Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ile SGK arasında imza altına alınan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ ile uygulamaya konulan 10.8. “SHS’nin, acil serviste sunduğu..

Genel20.780 views0 yorum
2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Yeniden Düzenlendi 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Yeniden Düzenlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yeniden düzenlenerek yayımlandı...

Genel729 views0 yorum
Hekimler tacir mi yoksa hastane çalışanı mı yoksa serbest meslek mensubu mu? Hekimler tacir mi yoksa hastane çalışanı mı yoksa serbest meslek mensubu mu?

Bu soru Özel Sağlık Kuruluşları kadrolusunda görev yapan Şirket Ortağı Hekimler ile ilgili… 23.04.2015 tarihinde yayınlanan 6645 Sayılı Torba Yasa ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa..

Genel2.533 views0 yorum